رضا اسکندری

رضا اسکندری

عضو گروه و همکار

راه‌های دسترسی

رضا اسکندری، از سال ۱۳۹۱ عضو کانون وکلای مرکز بوده و از سال ۱۳۹۳ به عنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت می نماید. ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هستند و حوزه اصلی فعالیتشان امور حقوق بانکی و قراردادها است. همچنین به قوانین داخلی مرتبط با فوتبال و انعقاد قرارداد فی‌ما‌بین بازیکن و باشگاه نیز، مسلط است.