کارآموز

علی مهرائی

علی مهرائی دانش آموخته‌ی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران بوده و با کسب رتبه‌ی سوم کنکور کارشناسی علوم انسانی، رتبه‌ی هفتم کنکور کارشناسی زبان‌های خارجی و اخیراً رتبه‌ی پنجم گرایش حقوق تجارت بین الملل در کنکور کارشناسی ارشد، مسیر آکادمیک را به خوبی گذرانده است.

ایشان به زبان انگلیسی مسلط است و با زبان فرانسه آشنایی در سطح مناسبی دارد و با زبان عربی هم آشنا است.