اولین پخش عمومی جلسه رسیدگی در دیوان داوری ورزش

26 مهر 1398
اولین پخش عمومی جلسه رسیدگی در دیوان داوری ورزش

جلسه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ علیه فدراسیون جهانی شنا و آقای سون یانگ، شناگر چینی، قهرمان سه دوره ی المپیک و 11 بار قهرمان جهان، توسط دیوان داوری ورزش پخش خواهد شد. جلسه رسیدگی در 15 نوامبر برگزار میشود.

سون در سال 2014 به مدت 4 ماه از مسابقات به علت مصرف داروی ممنوعه، محروم شده بود که با توجه قبول ادعای وی مبنی بر استفاده از ماده ممنوعه برای درمان مشکل قلبی، محرومیت بیشتری برای او در نظر گرفته نشد.

مدتی پیش گزارشی توسط یکی از رسانه ها منتشر شد مبنی بر آنکه اخیرا سان از انجام آزمایش دوپینگ خودداری کرده، به این علت که در خصوص مجوز افرادی که مسئول گرفتن آزمایش بوده اند، شبهاتی وجود داشته است. این ادعا توسط فینا (فدراسیون جهانی شنا) مورد تایید قرار گرفت و در نهایت مجازاتی برای این ورزشکار در نظر گرفته نشد. حالا، این تصمیم فینا توسط سازمان جهانی دوپینگ مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است و سرنوشت آن توسط CAS مشخص خواهد شد.
*** تمامی حقوق مربوط به این مطلب متعلق به گروه حقوق ورزش اسپولگ است. استفاده از تمام یا بخشی از این مطلب، تنها در صورت ذکر کامل نام نویسنده و گروه حقوق ورزش اسپولگ مجاز است.