بررسی رفتار ناشایست هواداران تیم فوتبال بحرین براساس کد انضباطی فیفا

بررسی رفتار ناشایست هواداران تیم فوتبال بحرین براساس کد انضباطی فیفا


رفتار هواداران تیم بحرین در بازی دیشب بین دو تیم ملی ایران و بحرین میتواند از مصادیق رفتار نژادپرستانه و تبعیض آمیز مندرج در بندهای ۱و۲ ماده 13 آیین نامه انضباطی فیفا نسخه ۲۰۱۹ تلقی گردد.

1) هرکسی که از طریق کلمات یا رفتار (یا هر وسیله دیگری) تحقیرآمیز، تبعیض‌آمیز یا نفرت‌انگیز به عزت یا تمامیت یک کشور، یک شخص، یا گروهی از افراد به دلیل نژاد، رنگ پوست، قوم، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، جنسیت، معلولیت، گرایش‌های جنسی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ثروت، تولد یا هر وضعیت شخصی دیگر یا هر چیز دیگری توهین کند، باید حداقل با ۱۰ جلسه یا یک دوره مشخص محرومیت یا هر اقدام انضباطی مناسب دیگری مجازات شود.

2) اگر یک یا چند نفر از هواداران یک فدراسیون یا هواداران باشگاه درگیر رفتارهایی باشند که در بند 1 توضیح داده شده است، فدراسیون یا باشگاه مربوطه تحت اقدامات انضباطی زیر قرار خواهند گرفت:

الف) برای بار اول، بازی کردن با تعداد محدودی از تماشاگران و جریمه حداقل ۲۰ هزار فرانک سوییس.

ب) در صورت تکرار یا اگر شرایط این لزوم را ایجاد نماید، اقدامات انضباطی از قبیل اجرای طرح پیشگیری، جریمه، کسر امتیاز، انجام یک یا چند بازی بدون تماشاگر، محرومیت از بازی در یک ورزشگاه خاص، ممانعت از حضور در یک بازی، اخراج از رقابت‌ها یا سقوط به دسته پایین‌تر می‌تواند نسبت به فدراسیون یا باشگاه مربوطه اعمال شود.
*** تمامی حقوق مربوط به این مطلب متعلق به گروه حقوق ورزش اسپولگ است. استفاده از تمام یا بخشی از این مطلب، تنها در صورت ذکر کامل نام نویسنده و گروه حقوق ورزش اسپولگ مجاز است.


تاریخ: 21:25 - 26 مهر 1398