اصلاحات در آیین دادرسی اتاق حل اختلاف و کمیته وضعیت بازیکنان فیفا

اصلاحات در آیین دادرسی اتاق حل اختلاف و کمیته وضعیت بازیکنان فیفا


در نتیجه جلسه شورای فیفا در 24 اکتبر 2019، اصلاحات جدیدی در آیین دادرسی اتاق حل اختلاف و کمیته وضعیت بازیکنان فیفا اعمال شد. تمامی این تغییرات از تاریخ 1 نوامبر 2019 (10 آبان 1398) اجرایی شده است. اهم این تغییرات طی بخش‌نامه 1694 فیفا شرح داده شده است. در مطلب ذیل، ترجمه ای از این مهم ترین قسمت های بخش نامه فیفا ارائه می‌گردد:

- ساده شدن فرآیند رسیدگی:

1- طرفین دعوا باید دادخواست یا درخواستی کامل نزد فیفا ارائه دهند. اگر دادخواست یا درخواست کامل نباشد، ضرب العجلی برای تکمیل آن مشخص می‌شود و اگر آن طرف از این مدت مشخص شده تبعیت نکند، این اقدام، پس گرفتن درخواست محسوب می‌شود.

2- به عنوان یک قاعده کلی، فقط یکبار تبادل لایحه انجام میشود. اگر یک طرف تمایل به ثبت دعوای متقابل داشته باشد، باید این کار را مشترکاً با اعلام موضع خود نسبت به درخواست یا دادخواست اعلام کرده و تمامی مدارک لازم را ثبت نماید.

3- اطلاعات تماس طرفین در سیستم تی ام اس (TMS) برای ‌‌‌رسیدگی‌ها در دپارتمان وضعیت بازیکنان الزام آور است. به معنای دیگر، این اطلاعات تماس به عنوان مبنا برای ارسال مکاتبات قرار می‌گیرند. بنابراین مهم است تا اطلاعات تماس باشگاه ها و فدراسیون ها همیشه در سیستم تی ام اس به روز رسانی شود.

- ایجاد بازه های زمانی منعطف تر:

1- ضرب العجل‌های زمانی برای مدت حداقل 5 روز تا حداکثر 20 روز تعیین می شوند. با این حال باید توجه داشت ضرب العجل برای طرف مقابل جهت پاسخ به یک ادعا همیشه 20 روز خواهد بود. اما برای سایر تبادل مکاتبات (برای مثال تایید پرداختی ها) بخش اداری فیفا با در نظر داشتن شرایط خاص آن موضوع در مورد زمان مناسب جهت تعیین ضرب العجل تصمیم می‌گیرد (5 تا 20 روز).

2- ضرب العجل‌ها ممکن است تا حداکثر 10 روز افزایش یابد. بخش اداری فیفا اختیار دارد تا زمان کمتری برای این افزایش فرصت در نظر بگیرد. علاوه بر این، طرفی که درخواست افزایش فرصت می‌دهد، باید دلیل موجهی ارائه دهد تا از شرایط این ماده سوء استفاده نشود.

- حذف نیاز به پرداخت پیش هزینه رسیدگی در پرونده های مکانیزم مشارکت و حق آموزش

باشگاه‌ها در زمان ثبت درخواست مکانیزم مشارکت و حق آموزش در سیستم تی ام اس نیاز به پرداخت پیش هزینه رسیدگی ندارند.

- رویکرد جدید در انتشار آرا بر روی سایت legal.fifa.com :

به عنوان یک قاعده کلی، تصمیمات نهادهای مختلف بدون حذف نام طرفین منتشر می‌شوند. اگر طرفی معتقد باشد که یک تصمیم در برگیرنده اطلاعات محرمانه یا حساس باشد، این امکان را دارند تا از نهاد اداری فیفا در فاصله زمانی 5 روز از اطلاع از دلیل رای، درخواست انتشار رای با حذف نام را داشته باشند.


تاریخ: 16:22 - 14 آبان 1398