بررسی تغییرات مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان فیفا نسخه 2020

28 بهمن 1398
بررسی تغییرات مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان فیفا نسخه 2020

فدراسیون جهانی فوتبال در نتیجه مصوبات شورای فیفا در 24 اکتبر 2019، اصلاحاتی در مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان فیفا اعمال نموده است. این اصلاحات در بخش نامه شماره 1709 فیفا تبیین شده است. در این یادداشت، به بررسی این تغییرات پرداخته ایم. تغییرات در مقررات، از تاریخ 1 مارس 2020 (11 اسفند 98) اجرایی می‌شوند. 

1- اعمال مکانیزم مشارکت در نقل و انتقالات داخلی با ابعاد بین المللی

طبق تغییرات جدید، در صورت انتقال بازیکنان در حین قرارداد (پیش از پایان مدت قرارداد) بین باشگاه هایی درون یک فدراسیون، باشگاه های آموزش دهنده آن ها از فدراسیون دیگر، مستحق دریافت سهم مکانیزم مشارکت خواهند بود. پیش از این تغییرات، باشگاه های آموزش دهنده از انتقال بازیکنانشان از باشگاهی به باشگاه دیگر درون یک فدراسیون خارجی، سهمی دریافت نمی‌کردند. برای مثال باشگاه های ایرانی آموزش دهنده سردار آزمون، از انتقال این بازیکنان از باشگاه روبین کازان به زنیت، سهمی دریافت نکردند چرا که این انتقال بین دو باشگاه از یک فدراسیون رخ داده بود.

2- تدوین رویه قبلی فیفا در مورد ثبت بازیکنان زیر 18 سال

طبق آرا و تصمیمات کمیته ای فرعی در کمیته وضعیت بازیکنان فیفا، دو استثنا بر ممنوعیت کلی نقل و انتقال بین المللی بازیکنان زیر 18 در رویه کمیته وضعیت بازیکنان ایجاد شده، که این رویه ها در نسخه جدید مقررات نقل و انتقالات مدون شده اند.

- استثنای اول، اجازه ثبت بازیکن را در زمانی میدهد که شخص زیر 18 سال از کشور اصلی خود بدون پدر و مادر به دلایل بشردوستانه، به خصوص به علت تهدید جانی یا آزادی، گریخته و حداقل به طور موقت اجازه گرفته تا در کشور مقصد سکونت داشته باشد. در این شرایط، سرپرست کودک در کشور مقصد باید به ثبت بازیکن رضایت دهد.

- استثنای دوم ثبت را در زمانی مجاز میداند که یک شخص زیر 18 سال، بدون پدر و مادر به صورت موقت به دلایل آکادمیک به کشور دیگری منتقل شده است. ثبت بازیکن در این مدت تا سن 18 سالگی یا تا زمان پایان برنامه آکادمی یا مدرسه، ممکن است بیش از یک سال نباشد. در طول این برنامه، بازیکن باید تحت نظارت خانواده سرپرست قرارداشته باشد و برای او مکان سکونت فراهم کنند. پدر و مادر بازیکن و همچنین خانواده میزبان باید به ثبت در باشگاه جدید رضایت دهند. باشگاه جدید بازیکن بایستی صرفا وضعیت آماتور داشته باشد، بدون تیم حرفه ای و یا بدون هیچ ارتباط حقوقی، مالی یا ارتباط واقعی با باشگاهی حرفه ای.

3- ساده کردن پروسه ثبت موقت بازیکن

فدراسیون قبلی بازیکن از زمان درخواست صدور آی تی سی 7 روز فرصت خواهد داشت تا با باشگاه زیر مجموعه اش در مورد شرایط قراردادی بازیکن و تایید یا رد درخواست صدور آی تی سی صحبت کند.

در صورت عدم ارائه پاسخ، فدراسیون جدید می‌تواند فورا فرآیند ثبت موقت را پیگیری کند. در نتیجه، دوره 15 روزه در مقررات جدید به 7روز کاهش پیدا کرده است.

چنانچه فدراسیون قبلی درخواست صدور آی تی سی را رد نماید، صرفا با درخواست فدراسیون جدید، فیفا میتواند فورا در خصوص مجوز ثبت موقت بازیکن تصمیم گیری نماید.

بازیکنان بلافاصله بعد از ثبت موقت صلاحیت شرکت در مسابقات رسمی باشگاهش را دارد.

4- Bridge transfers

در نسخه جدید مقررات نقل و انتقال بازیکنان، عبارت Bridge transfer تعریف شده و مشخصا انجام چنین اقداماتی ممنوع شده است. این ممنوعیت در راستای اطمینان از این موضوع بوده که تمامی نقل و انتقالات با هدف قانونی انجام شده و در جهت سرپیچی از مقررات فیفا و قوانین قابل اعمال نباشد.

Bridge transfer: هرگونه نقل و انتقال متوالی (داخلی یا بین المللی) یک بازیکن به باشگاهی دیگر که این انتقال ها مرتبط با یکدیگر بوده و در این حین یک باشگاه هم به عنوان واسطه قرار می‌گیرد تا مقررات قابل اعمال دور زده شود و یا شخص و نهادی دور زده شود.

از این روش ممنوع، در جهات مختلفی از جمله برای کاهش میزان مالیات و یا مکانیزم مشارکت و حق آموزش پرداختی، استفاده می‌شود.