انتخاب امیر ارسلان اسکندری، از اعضای موسس اسپولگ، در فهرست داوران فدراسیون جهانی MMA

انتخاب امیر ارسلان اسکندری، از اعضای موسس اسپولگ، در فهرست داوران فدراسیون جهانی MMA


فدراسیون جهانی هنرهای رزمی ترکیبی (IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation اخیراً اقدام به تشکیل فهرستی از داوران نموده است که به بررسی و صدور حکم در موضوعات حقوقی مختلف در این فدراسیون، از جمله موارد، انضباطی، اخلاقی، صلاحیت افراد و موارد ضد دوپینگ می‌پردازد.
پس از طی مراحلی، آقای امیر ارسلان اسکندری، از اعضای موسس اسپولگ، در فهرست داوران این فدراسیون جهانی قرار گرفت.


تاریخ: 09:41 - 16 مرداد 1400