مقررات جدید فیفا، چه شرایطی برای ایجنت‌های فوتبال ایجاد خواهد کرد؟

26 آذر 1400
مقررات جدید فیفا، چه شرایطی برای ایجنت‌های فوتبال ایجاد خواهد کرد؟

مقررات جدید فیفا در خصوص فعالیت‌ ایجنت‌ها آماده شده و زودی توسط فیفا منتشر خواهد شد. در نتیجه‌ی تصویب مقررات جدید، وضعیت ایجنت‌های فوتبال تغییرات عمده‌ای خواهد داشت. سیستمی جدید و آزمونی برای کسب مجوز فعالیت رسمی به عنوان ایجنت، ایجاد خواهد شد.
طی این ویدیو تلاش شده است تا حد امکان، وضعیت جدید تبیین شود و در موارد کاربردی شفاف شوند.
از جمله‌‌ی این موارد:
- توضیح سیستم جدید مجوزدهی فیفا برای ایجنت‌ها (وضعیت ایجنت‌های قبلی و کسانی که قصد دارند مجوز بگیرند.)
- مقرره پرچالش ایجاد سقف درآمد و کمیسیون دریافتی توسط ایجنت‌ها.
- ممنوعیت نمایندگی دو یا چند طرف در یک فرآیند انتقال و استثناهای و در نظر گرفته شده.

لینک دسترسی به ویدیوی کامل در صفحه‎ی اینستاگرم و یوتیوب اسپولگ.