گزارش سالانۀ فیفا از عملکرد نهادهای قضائی - بخش اول: کمیته انضباطی

24 آبان 1400
گزارش سالانۀ فیفا از عملکرد نهادهای قضائی - بخش اول: کمیته انضباطی

در راستای شفافیت عملکرد و تصمیمات نهادهای ورزشی، فیفا  از فصل 2019-2020 تصمیم به انتشار گزارشی از وضعیت کمیته‌های انضباطی و اخلاق گرفته است. ماه گذشته دومین گزارش سالانه‌ی فیفا منتشر شد که نکات مهم بخش اول این گزارش (عملکرد کمیته انضباطی) را در این یادداشت مرور می‌کنیم. در یادداشت بعدی عملکرد کمیته اخلاق بررسی خواهد شد.

کمیته انضباطی فیفا با یک رئیس، یک نایب رئیس و 17 عضو عادی نقش پررنگی در پیشبرد بازی جوانمردانه و حفظ تمامیت فوتبال و رعایت حقوق ذینفعان در فوتبال دارد. اعمال نوعی ضمانت اجرا برای تخلف از تصمیمات نهادهای قضایی وابسته به فیفا پرتکرارترین و پررنگ‌ترین وظیفه کمیته انضباطی است. در کنار آن، کمیته در صورت تخلف از مقررات فیفا (شامل مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، آیین نامه انضباطی فیفا و …) نیز صالح به انجام تحقیقات، تعقیب و اعمال محرومیت و مجازات علیه فرد یا باشگاه یا فدراسیون خاطی خواهد بود.