فسخ یک طرفه قرارداد به دلیل اضافه وزن شدید مورد تایید دیوان داوری ورزش

30 دی 1402
فسخ یک طرفه قرارداد به دلیل اضافه وزن شدید مورد تایید دیوان داوری ورزش

جوریس گناگنون در تابستان ۲۰۱۸ با قراردادی پنج ساله و به ارزش ۱۳٫۵ میلیون یورو از باشگاه فرانسوی رن به سویا اسپانیا پیوسته بود. در سپتامبر ۲۰۲۱، باشگاه اسپانیایی قرارداد گناگنون ۲۷ ساله را به دلیل نگرانی‌های مکرر در مورد حرفه‌ای‌گری و وضعیت جسمانی بازیکن فسخ کرد. پس از فسخ قرارداد در سال ۲۰۲۱، بازیکن از فیفا خواست تا باشگاه سویا بیش از ۴٫۶ میلیون یورو به عنوان غرامت به او پرداخت کند.


دیوان داوری ورزش حالا حکم داده است که در فسخ یک طرفه، باشگاه سویا درست عمل کرده و بازیکن موظف است هزینه‌های دادرسی در دیوان را پرداخت کند.


توجیهی که سویا برای فسخ قرارداد گناگنون ارائه داده، «وضعیت اضافه وزن بازیکن و تأخیرهای مکرر او در جلسات تمرین» بوده است.


در نتیجه شکایت بازیکن، پنل رسیدگی کننده در فیفا حکم داد که ادعای بازیکن در فیفا غیرقابل پذیرش است چرا که بازیکن غیر از پرونده در فیفا، همچنین یک پرونده در دادگاهی در اسپانیا نیز مطرح کرده بود. پرونده‌ای که بعدا پس گرفته شد و نهایتاً گنیون پرونده را به دیوان داوری ورزش برد.


سویا وزن کمتر از ۹۰ کیلوگرم را برای گناگنون تعیین کرده بود اما در ژوئیه ۲۰۲۱ گزارش داده بود که وزن او «سطح ۲ (پیش از چاقی)» است و ادعا کرده بود که او نمی‌تواند جلسات تمرین را به پایان برساند.  


در روز پنجشنبه، دیوان داوری ورزش حکم داد که سویا در اخراج گناگنون به دلیل عدم حفظ وزن و آمادگی جسمانی مناسب، دلیل موجه داشته است و نباید برای این فسخ غرامتی پرداخت کند.


در این حکم آمده است که انتظارات باشگاه برای کاهش وزن بازیکن منطقی بوده و تلاش‌های باشگاه برای کمک به بازیکن، در حالی که بارها او را از پیامدهای عدم رعایت دستورالعمل‌های باشگاه آگاه کرده‌اند، مورد توجه قرار داده است.