آیین‌نامه برگزاری لیگ برتر و دسته اول فدراسیون فوتبال ایران مصوب ۱۳۹۸

بنام خدا

آیین نامه برگزاری

مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران

Pro. League And First Division

Competition Regulations

مصوب 1398


مقدمه رییس فدراسیون

برابری و همسان سازی برگزاری مسابقات در کلیه رده ها توسط فدراسیون فوتبال همیشه مد نظر بوده است.آئین نامه ای که مطالعه می فرمایید مقررات، شیوه ها، روش ها، راه های برگزاری مسابقات رسمی فوتبال است که توسط کارشناسان سازمان لیگ و هم کاری کمیته تدوین مقررات تهیه گردیده و در آن سعی شده است که بهترین شیوه برای انجام مسابقات که شامل آماده سازی، استانداردسازی و بهترین شیوه برگزاری بازی هاست، رعایت شود با عنایت به توجهات افکار عمومی به ورزش فوتبال و مقایسه ای که در اذهان همگان در مورد مسابقات داخلی و خارجی وجود دارد، تدوین کنندگان بر این شدند که بهترین الگو را برای مسابقات لیگ ایران گزینش و بر اساس آن مقررات داخلی را تنظیم نمایند. این مجموعه که حاصل زحمات چند ماهه کارشناسان می باشد در برگیرنده تمامی مراحل ثبت نام، حضور در مسابقات، اسپانسرینگ، وسایل بازیکنان، تجهیزات ورزشگاه، چک لیست موارد فنی و انضباطی، قواعد کنترل دوپینگ، رسانه ها و اصول برگزاری مسابقات می باشد که انشااله به طور کامل و در تمامی مسابقات اجرایی خواهد شد.


                                                                                                                        مهدی تاج


                                                                                                                   رییس فدراسیون فوتبال


مقدمه رییس سازمان لیگ


سازمان لیگ فوتبال ایران که بر طبق ماده 42 اساسنامه بعنوان یک سازمان غیر دولتی مسولیت برگزاری کلیه مسابقات فوتبال کشور به آن واگذار شده است تمامی تلاش خود را مصروف نموده تا با کلیه استانداردهای روز فوتبال برابری نماید از سوی دیگر برگزاری دوره های بین المللی در تمام ی مواردی که به امر برگزاری مسابقات، اسپانسرینگ و درآمدزایی کمک می نماید در زمره فعالیت های مستمر این مجموعه بوده است تا علاوه بر همطرازی با مسابقات بین المللی به ارتقاء وجاهت فوتبال ایران از هر حیث کمک شود در مبانی مدیریت فوتبال در اختیار داشتن نرم افزارهای کنترلی بسیار حایز اهمیت است و از آنجا که مدت ها بود که مقررات قبلی به روز رسانی نشده بود، سازمان لیگ فوتبال بر آن شد که علاوه بر تغییرات در آئین نامه قبلی، خود را در امر برگزاری مسابقات با کلیه استانداردهای فیفا و کنفدراسیون آسیا هماهنگ نموده و بومی سازی را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا مسابقات فوتبال در داخل کشور به شکل مطلوب آن برگزار گردد. انتظار مجموعه سازمان لیگ فوتبال ایران این است که برگزار کنندگان، بازیکنان، مدیران، ناظران، پزشکان، ماموران امنیتی و مقامات رسمی و کارشناسان فنی ،خود را با این استانداردها مطابقت دهند.


                                                                                              حیدر بهاروند


                                                                                           رئیس سازمان لیگ


فهرست مطالب


فصل اول هدف و تعاریف


ماده 1- هدف


ماده2 - تعاریف


فصل دوم تشکیلات


ماده 3 - موسسه )سازمان( لیگ فوتبال ایران


ماده 4 - باشگاه ها


ماده 5 - ورود باشگاه ها به مسابقات حرفه ای فوتبال


فصل سوم شرایط برگزاری مسابقات


ماده 6 - امنیت و ایمنی


ماده 7 - انجام مسابقه ها براساس قوانین بازی


ماده 8 - زمان بندی شروع مسابقات رسمی


ماده 9 - مدت مسابقه و وقت اضافه


ماده 10 - بازیهای حذفی و تعیین برنده آن


ماده 11 - تعیین برنده با ضربات پنالتی


ماده 12 - شروع نشدن مسابقه


ماده 13 - لغو یا تعلیق مسابقه


فصل چهارم تاسیسات و ملزومات


ماده 14 - ورزشگاه ها -


ماده 15 - زمین مسابقه


ماده 16 - نیمکت ها و محوطه فنی


ماده 17 - گرم کردن بازیکنان


ماده 18 - تشریفات انجام تمرین در ورزشگاه ها


ماده 19 - توپ های مسابقه


ماه 20 - زمان بندی مسابقه


فصل پنجم نحوه امتیاز دهی


ماده 21 - نحوه امتیاز دهی و چیدمان جدول مسابقات


فصل ششم تعهدات باشگاه ها


ماده22 - وظایف و تعهدات باشگاه ها


ماده 23 - انصراف از مسابقه و جریمه آن


فصل هفتم وسایل بازیکنان


ماده 24 - تامین لباس از سازندگان رسمی


ماده 25 - ممنوعیت برخی لوازم


ماده 26 - وسایل اجباری بازیکنان


ماده 27 - شرایط لباس بازیکنان


فصل هشتم تسهیلات برگزاری مسابقات


ماده 28 - اسکان و پذیرایی


ماده 29 - تجهیزات ضروری


ماده 30 - محدوده دسترسی رسانه ها


ماده 31 - کنفرانس مطبوعاتی


ماده 32 - ناحیه میکس زون


ماده 33 - مصاحبه ها


فصل نهم تجهیزات پزشکی و کنترل دوپینگ


ماده 34 - تسهیلات پزشکی، درمان و معالجه


ماده 35 - وظایف و مدارج علمی پزشکی زمین


ماده 36 - حضور پزشک روی نیمکت


ماده 37 - صلاحیت پزشک جهت معاینه و معالجه


ماده 38 - ادامه مسابقه توسط بازیکن مصدوم یا مجروح


ماده 39 - مغایرت نظریه پزشک و کادرفنی


فصل دهم بلیط فروشی و نحوه تقسیم درآمد


ماده 40 - دستورالعمل بلیط فروشی


ماده 41 : سهمیه بندیی ظرفیت جایگاه تماشاگران ورزشگاه


ماده 42 : تقسیم سایر درآمدهای غیر بلیط فروشی


فصل یازدهم موارد انضباطی


ماده43: اقدامات و احکام انضباطی وکمیته اخلاق و استیناف


ماده 44 : اخطار )کارت زرد( و نحوه محاسبه آن


ماده 45 : اخراج )کارت قرمز ( و نحوه محاسبه آن


ماده 46 : محرومیت از مسابقه


فصل دوازدهم تیم های پایه و دیگر موارد


ماده47 : تیم های پایه باشگاهای لیگ برتر


ماده 48 : قهرمانی در لیگ


ماده 49 : سقوط از لیگ


ماده 50 : انصراف از عضویت در لیگ


ماده 51 : تورنمنت ها ) مسابقات مجتمع(


ماده 52 : امور مالی


ماده 53 : مقامات رسمی باشگاه ها


فصل سیزدهم مسابقه سوپر جام


ماده 54 : مسابقه سوپر جام


فصل چهاردهم تصویب و تفسیر آئین نامه


ماده 55 : تفسیر آئین نامه


ماده 56 :موارد پیش بینی شده


ماده 57 :تصویب و اجرای آئین نامه


فصل اول؛ هدف و تعاریف


ماده 1 ؛هدف


این آئین نامه، با هدف تحکیم و تقویت مبانی فرهنگی و اخلاقی و توسعه بازی های جوانمردانه در بین اعضا، با رعایت مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقررات رفتاری، رشد و توسعه فوتبال پایه، حمایت از منافع اعضا و استاندارد سازی، برگزاری مسابقات و همچنین تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی و اجرائی، تهیه و تدوین گردیده است.


ماده 2 ؛ تعاریف


این آیین نامه مجموعه مقرراتی است که نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول را در سراسر کشور مشخص می سازد و لغاتی که در آن آورده شده به شرح زیر تعریف می شوند:


فدراسیون: بالاترین تشکیلات رسمی فوتبال


سازمان لیگ فوتبال: موسسه ای است غیر دولتی ، که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در خصوص برگزاری مسابقاتی که انجام آن براساس ماده 42 اساسنامه فدراسیون، به این سازمان واگذار شده، با رعایت مقررات انجام وظیفه می نماید.


هیئت فوتبال: نهاد غیردولتی هستند که زیر نظر فدراسیون و به عنوان جانشین این فدراسیون در استان مربوط کلیه برنامه ریزی ها و فعالیت های اجرائی فوتبال را با همکاری و هماهنگی سازمان لیگ و ادارات ورزش و جوانان، طبق قوانین و مقررات ذی ربط، اجرا و نظارت می کنند.


مقامات رسمی مسابقه: هیئتی است متشکل از اشخاصی که به عنوان ناظر بازی، ناظر داوری، داور، کمک داور، داور چهارم و در صورت لزوم کمک داور پنجم ، داوران خط داوران و کمک داور ویدئویی، ناظران ویژه، مسئول رسانه، مسئول امنیتی، مسئول پزشکی، گروه کنترل دوپینگ، مسئول فرهنگی، مسئول نظارت و ارزشیابی، مدیر روابط عمومی، مسئول گروه مطالعه فنی و توسعه فعالیت می نمایند و از سوی فدراسیون و سازمان لیگ جهت برگزاری مسابقات منصوب و اعزام می شوند.


لوگو: آرم مورد تائید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ می باشد .


حق پخش: شامل هرگونه استفاده و بهره برداری از مسابقات به منظور تولید پخش سیگنال زنده


تلویزیونی،اینترنتی، رادیویی، ضبط رقابت ها توسط هر نوع رسانه اعم از صوتی و صوتی تصویری است. حق اعطای امتیاز نمایش سیگنال های زنده و ضبط مسابقات تلویزیون ها، رادیوها و یا هر نوع رسانه دیگر که در حال حاضر است و یا در آینده به وجود می آید از جمله همه قالب های تلویزیون زمینی، کابلی، ماهواره ای IPTV ، پهن )ثابت یا بی سیم( ، اینترنت و تلویزیون تعاملی بر مبنای شبکه داخلی و جهانی.


ورزشگاه پاک: ورزشگاهی است که 48 ساعت پیش از هر مسابقه تا 24 ساعت پس از آن کنترل شده تا عاری از هرگونه پیام های تبلیغی، ترویجی یا تابلوهایی باشند که از سازمان لیگ مجوز ندارند.


وابستگان تجاری: هر تشکیلاتی که فدراسیون و سازمان لیگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، بخشی از حقوق تجاری رقابت ها را به آن اعطا کرده است یا اعطا خواهد کرد که برخی از وابستگان تجاری عبارتند از: اسپانسرها، پشتیبان ها، صاحبان امتیازها و شرکای رسانه ای که جملگی رسمی هستند.


حقوق تجاری: تمام حقوق بهره برداری تجاری از رقابت ها، از جمله حقوق نامحدود بهره برداری تجاری از تبلیغات، حق پخش، واگذاری امتیاز، مهمان پذیری، تصاویر، کالاهای تجاری، تبلیغ محصولات و خدمات ، اسپانسری و تور و مسافرت و توسط رسانه های جدید ، ویدئویی و یا بهره برداری تجاری یا هر وسیله دیگر.


رقابت ها: به مسابقه ای برنامه ریزی شده که طی جدول زمان بندی )شامل مسابقات کسب سهمیه یا پلی اف برای ورود به رقابت ها( ، انجام می شود اطلاق می گردد و فعالیت های ، برنامه افتتاحیه ، جشن های اختتامیه، کنفرانس های مطبوعاتی را نیز شامل می گردد.


وب سایت رقابت ها: وب سایت رسمی پوشش دهنده رقابت ها که به صورت انحصاری مورد استفاده فدراسیون و سازمان لیگ است.


هیئت فوتبال میزبان: هیئت فوتبالی که توسط فدراسیون و سازمان لیگ برای سازماندهی، برگزاری و میزبانی رقابت ها به رسمیت شناخته می شود.


باشگاه میزبان: باشگاهی که توسط هیئت فوتبال عضو و فدراسیون و سازمان لیگ به رسمیت شناخته شده تا با سازماندهی مناسب، میزبان برگزاری رقابت ها باشد.


مسابقه: هر مسابقه شامل یک بازی 90 دقیقه است که ممکن است زمان اضافه و ضربات پنالتی هم به آن اضافه گردد.


رسانه ها: همه اعضای رسانه های دیداری و شنیداری دیجیتالی مکتوب )دبیران اخبار، خبرنگاران، عکاس ها، پرسنل اخبار رادیو و تلویزیون، و نمایندگان صاحبان حقوق پخش( که بنا به تائید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حق دارند از تائید اعتبار رسانه ای برخوردار شوند.


محل های تمرین رسمی: محل های تمرین که توسط باشگاه میزبان، برای تیم های مهمان قبل از هر مسابقه پیش بینی و اختصاص می یابد.


لیگ برتر: بالاترین سطح مسابقات فوتبال حرفه ای کشور است که مجموعه مسابقاتی است با حضور تیم های فصل قبل که به دسته لیگ یک سقوط ننموده اند. به علاوه تیم های صعود کننده از دسته اول به لیگ برتر، در یک جدول به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.


لیگ دسته اول: مجموعه مسابقاتی است با حضور تیم های فصل قبل که به لیگ دسته دوم سقوط ننموده اند، به علاوه تیم های صعود کننده از دسته دوم به لیگ یک و همچنین تیم های سقوط کننده از لیگ برتر، در یکگروه به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.


بازیکنان شرکت کننده: بازیکنانی که قرارداد آنها در سازمان لیگ ثبت نام شده و دارای کارت شرکت در مسابقات می باشند.


تیم های شرکت کننده: تیم هایی که در مدت حضور در رقابت ها تحت نظارت و اختیار فدراسیون و سازمان لیگ هستند.


فصل دوم – تشکیلات


ماده 3 ؛ موسسه )سازمان( لیگ فوتبال ایران


این موسسه )سازمان( که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده تشکیلاتی است غیر دولتی که مکان و ساختار مطابق با استانداردها را دارد و برابر باماده 42 اساسنامه فدراسیون فوتبال انتخاب و کلیه امور برگزاری مسابقات را بعهده دارد


ماده 4 ؛ باشگاه ها


باشگاه ها مجموعه ای هستند که بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده اند و طبق پروانه کمیسیون ماده 5 مجاز به فعالیت در رشته فوتبال می باشد و ملزم به مراعات موارد زیر در اساسنامه خود می باشند.


1- رعایت اصول وفاداری، امانتداری و رفتار مناسب ورزشی به عنوان اصول بازی منصفانه.


2- تبعیت کامل از اساسنامه ، آئین نامه، مقررات ، دستورالعمل های صادره ، تصمیمات اتخاذ شده، قراردادهای منعقد شده از سوی فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال و قرارداد باشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی و استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین المللی فوتبال با حفظ منافع ملی و تشخیص فدراسیون فوتبال


3- اجرائی نمودن کلیه مصوبات برد بین المللی فوتبال در مورد قوانین فوتبال.


4- تبعیت از تصمیمات رکن قضائی فدراسیون.


5- طرح کلیه اختلافات در رکن قضایی فدراسیون و خودداری از طرح دعاوی مربوط به فوتبال در مراجعی غیر از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال


6- عدم برقراری ارتباط ورزشی با مجموعه هایی که از عضویت فدراسیون فوتبال معلق شده یا اشخاصی که به موجب احکام قطعی رکن قضایی فوتبال و ورزش محروم شده اند .


7- برقراری ارتباط فعال با فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و سایر نهادهای مرتبط با ورزش فوتبال که به عضویت فدراسیون فوتبال در آمده اند


8- همکاری با ارگان های نظارتی، استخدامی، سازمان مالیاتی.


9- پرداخت حق عضویت فدراسیون، حق عضویت شرکت در مسابقات ، حق خروج از استان.


10- مطلع نمودن سازمان لیگ و فدراسیون از هرگونه تغییرات احتمالی در اساسنامه خود و هیئت مدیره.


ماده 5 ؛ ورود باشگاه ها به مسابقات حرفه ای فوتبال


این مسابقات در دو رده "لیگ برتر و لیگ دسته اول" به شرح زیر:


1- تعداد و نحوه سقوط تیم های حاضر در لیگ برتر، همچنین تعداد و نحوه صعود تیم های حاضر در لیگ یک، در قبل از شروع هر فصل طی دستورالعملی که به تایید هیئت رئیسه سازمان لیگ و تصویب هیئت رئیسه فدراسیون رسیده است و به باشگاه های حاضر در رقابت های لیگ برتر و لیگ یک ابلاغ می شود.


2- قوانین و مقررات مالی بازی ها در هر فصل جهت ورود باشگاه ها به مسابقات، طی دستورالعمل مصوب به باشگاه های حاضر در رقابت ها ابلاغ خواهد شد.


3- باشگاه یا باشگاه هایی که به عنوان نماینده لیگ برتر حائز شرایط سهمیه های تعیین شده، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC می شوند متعهد هستند که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ACL و رقابت های بین قاره ای شرکت نمایند.


4- کلیه بازیکنان و مسئولانی که برای شرکت در این مسابقات ثبت نام می شوند، در صورتی که برای دریافت یک جایزه نامزد شوند، باید در کلیه مراسم مربوط که از سوی فدراسیون و سازمان لیگ و کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تعیین و برنامه ریزی می گردد، حضور پیدا کنند.


5- کلیه باشگاهها پس از انعقاد قرارداد با بازیکنان/ کادر فنی/ پزشکی و تدارکات یک نسخه از آن را تهیه و پس از الصاق برگ مشخصات فردی بازیکنان مدارک را به هیأتهای فوتبال استان مربوط جهت تطبیق ارجاع می دهند.


6- هیأتهای فوتبال استان موظف هستند بدون الزام به حضور بازیکنان یا کادر فنی بعد از دریافت برگ مشخصات فردی ، آنرا توسط رئیس یا دبیر هیات امضاء و مهر نمایند و به باشگاه تسلیم می کنند.


7- هیأتهای فوتبال استان فقط یک روز می توانند مدارک مورد نظر را نزد خود نگهداری نمایند و چنانچه از امضاء آن خودداری نمایند باشگاه پس از انقضای مهلت یک روزه می تواند آنرا به سازمان لیگ تسلیم و طی نامه ای عدم موافقت هیأت استان را اعلام نماید تا سازمان لیگ تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.


8- اصل بر صحت مشخصات درج شده در برگ مشخصات فردی است لذا هیأتهای استان منحصرا اوراق مشخصات فردی را دریافت می کنند و وظیفه اصالت و تطبیق امضاء و اثر انگشت بازیکنان / کادر فنی/پزشکی و تدارکات متوجه باشگاه ها می باشد.


9- در صورت بدهی باشگاهها به هیئت های استان چنانچه باشگاههای بدهکار مطالباتی نزد سازمان لیگ داشته باشند در صورت تائید باشگاه بدهکار این سازمان می تواند با رعایت مقررات نسبت به پرداخت بدهی مذکور به هیئت ها اقدام نماید.


فصل سوم – شرایط برگزاری مسابقات


ماده 6 ؛ امنیت و ایمنی


باشگاه میزبان و هیئت ها علاوه بر هماهنگی با نهادهای امنیتی و انتظامی برای رقابت های لیگ برتر و لیگ یک، در تمام محل های کنترل شده مسابقات، امنیت و ایمنی کافی را برای سازمان لیگ و فدراسیون، پیش بینی، برنامه ریزی، و اجرا نمایند. اقدامات امنیتی باید برای همه افراد در همه زمان ها باشد. افرادی که باید از خدمات ایمنی از بدو ورود تا خروج از استان محل برگزاری مسابقه بهره مند شوند عبارتند از:


1- کلیه بازیکنان / کارد فنی /پزشکی/تدارکات و مسئولان باشگاه میهمان و میزبان


2- مسئولان تعیین شده مسابقه از سوی فدراسیون ، سازمان لیگ، کنفدراسیون آسیا و فیفا


3- رسانه ها.


4- عوامل تبلیغاتی و شرکای تجاری.


5- هواداران و تماشاگران.


مراحل امنیت و ایمنی می بایست طبق دستور العمل های فیفا و کنفدراسیون آسیا و شورای امنیت ورزش وزارت کشور که، شامل ورزشگاه، زمین های تمرین همچنین هتل های باشگاه میهمان و مسئولان مسابقه و مسیر دسترسی به ورزشگاه می شود باشد.


ماده 7 : انجام مسابقه ها براساس "قوانین بازی"


1- تمامی مسابقات براساس قوانین بازی و مقرراتی که توسط برد بین المللی فوتبال تدوین و منتشر شده است، برگزار می شوند. 


2- تنها سه بازیکن که نام آن ها در لیست بازیکنان ذخیره آمده است می توانند به عنوان جانشین در مسابقه شرکت نمایند. در مسابقات پلی اف تیم ها می توانند از تعویض چهارم نیز در دو وقت 15 دقیقه اضافه استفاده نمایند.


3- حداقل تعداد بازیکنان هر تیم برای شروع و ادامه یک مسابقه هفت نفر می باشد.


4- هر تیم مشمول بند 3 ، در طول بازی می تواند به تدریج از لیست بازیکنان ذخیره خود، تیم خود را در اولین توقف بازی تکمیل نماید.


5- اگر تعداد بازیکنان هریک از تیم ها به کمتر از 7 نفر برسد، بازی ناتمام رها می شود، در این حالت سازمان لیگ و کمیته انضباطی ) در صورت بروز تخلف انضباطی ( پیرامون مسئله تصمیم گیری می کنند.


ماده 8: زمان بندی شروع مسابقات رسمی


3 ساعت قبل از برگزاری ← حضور ناظر مسابقه و نماینده هیئت فوتبال مدیر ورزشگاه افسر امنیتی میدان مسئول رسانه هیئت


2 ساعت قبل از برگزاری← حضور داوران و ناظر داوری مسابقه در ورزشگاه


30/1 ساعت قبل از برگزاری← آخرین فرصت حضور تیم ها در ورزشگاه و ارائه فهرست اسامی بازیکنان


60 دقیقه قبل از برگزاری← تائید لیست اسامی تیم ها توسط ناظر مسابقه ،توزیع فهرست اسامی بین رسانه ها


50 دقیقه قبل از برگزاری← گرم کردن هر دو تیم در زمین مسابقه


30 دقیقه قبل از برگزاری← معرفی اسامی بازیکنان از طریق بلندگو ورزشگاه


20 دقیقه قبل از برگزاری← پایان زمان گرم کردن و ترک زمین توسط تیم ها و بازرسی نهایی از زمین مسابقه


12 دقیقه قبل از برگزاری← حرکت بازیکنان ذخیره و کادر فنی نیمکت نشین ها و استقرار در محل نیمکت


10 دقیقه قبل از برگزاری← حضور هر دو تیم در تونل جهت چک نهایی توسط داوران


8 دقیقه قبل از برگزاری← ورود ناظر و داوران و تیمها به داخل زمین مسابقه


5 دقیقه قبل از برگزاری← شروع مراسم قبل از بازی، عکس برداری از تیم ها توسط عکاسان و قرعه کشی داور


راس ساعت مقرر← آغاز مسابقه


ماده 9 : مدت مسابقه و وقت اضافه


1- هر مسابقه 90 دقیقه است که از دو نیمه 45 دقیقه ای و یک وقت استراحت 15 دقیقه ای بین دو نیمه تشکیل می شود.


2- مدت 15 دقیقه استراحت بین دو نیمه از سوت پایان نیمه اول شروع تا سوت شروع نیمه دوم محاسبه می گردد.


3- در مسابقات مرحله پلی اف )الزام به حصول نتیجه( اگر وقت عادی با نتیجه مساوی به پایان برسد، وقت اضافی درنظر گرفته خواهد شد.


4- وقت اضافه، از دو زمان پانزده دقیقه ای تشکیل می شود که با زمان استراحت پنج دقیقه بعد از پایان وقت عادی مسابقه، آغازمی شود و بین دو نیمه وقت اضافه با حداکثر استراحت یک دقیقه جهت نوشیدن آب زمین مسابقه عوض می شود .


ماده 10 : بازیهای - Play Off رفت و برگشت


1- در هر مسابقه Play Off برای مشخص نمودن تیم برنده ابتدا امتیاز حاصله از بازی های رو در رو ملاک عمل می باشد سپس در صوت تساوی امتیاز، گل زده در خانه حریف به طور دو برابر محاسبه می گردد.


2- اگر هر دو تیم در تعداد گل های داخل و خارج از خانه مساوی باشند، وقت اضافه در نظر گرفته می شود که گل های به ثمر رسیده در وقت اضافه مشمول امتیاز گل خارج از خانه نمی شود.


3- نتیجه بازی در وقت اضافه، خود یک روش مستقل برای کسب نتیجه است.


ماده 11 : تعیین برنده با ضربات پنالتی


این روش، یک رویه مستقل برای تعیین برنده بازی می باشد.


1- اگر بعد از دو نیمه وقت اضافه نیز نتیجه برابر باشد، ضربات از نقطه پنالتی)براساس رویه هایی که در قانون بازی توضیح داده شده است( زده می شوند تا برنده مشخص شود.


2- در زمان اجرای ضربات پنالتی، بازیکنان جانشین و کادر فنی ، باید در منطقه فنی متعلق به تیم خود، باقی بمانند.


3- اگر به علت شرایط آب و هوائی یا دلایل خارج از کنترل، نتوان ضربات پنالتی را به طور کامل انجام داد، نتیجه براساس قرعه توسط داور در حضور مسئول برگزاری مسابقه و کاپیتان های دو تیم مشخص می شود.


4- اگر به واسطه خطای یک تیم، ضربات پنالتی را نتوان به طور کامل انجام داد، در این حالت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیرامون مسئله تصمیم گیری می کند.


ماده 12: شروع نشدن مسابقه


اگر بنا به دلایل قهری ازقبیل مناسب نبودن زمین یا شرایط آب و هوایی یا از کار افتادن نورافکن ها یا مناسب نمودن چمن یا عدم امنیت مسابقه مسئولان و تماشاگران و عوامل اجرایی یا شرایط پیش بینی نشده و غیر مترقبه مسئول برگزاری مسابقه نتواند بازی را شروع کنند می بایست با هماهنگی داور تصمیم های زیر را برای ادامه یا لغو بازی اتخاذ نمایند:


1- بازی به طور خودکار، به مدت سی دقیقه تعلیق می شود تا شرایط به اندازه کافی برای شروع مسابقه مناسب شود. مگر اینکه به زعم داور، شرایط برگزاری قبل از اتمام سی دقیقه مهیا شود.)در صورت تعلیق بازی تا 15 دقیقه تیم ها می بایست در زمین بماند در صورت تعلیق بین 15 تا 30 دقیقه تیم ها باید به رختکن بروند و قبل از شروع می توانند تا 10 دقیقه گرم کنند (


2- اگر با در نظر گرفتن یک تعلیق سی دقیقه ای امکان برگزاری مسابقه فراهم نشود، سی دقیقه تعلیق دیگر در نظرگرفته خواهد شد در این زمان امکان حضور تیم ها در رختکن می باشد. ولی می بایست به تیم ها اجازه دهد تا 20 دقیقه گرم کردن مجدد داده شود.


3- بعد از اتمام زمان انتظار دوم در بند 2 و عدم امکان برگزاری مسابقه ، سازمان لیگ در خصوص شروع مجدد یا لغو مسابقه تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.


4- در صورت وجود آلودگی هوا و لغو مسابقه ، سازمان لیگ می تواند مسابقه را در زمان و مکان دیگری که تشخیص می دهد برگزار نماید و در این راستا دیگر عوامل برگزاری و هر دو تیم ملزم به همکاری می باشند.


ماده 13: لغو یا تعلیق )متوقف کردن( مسابقه


1- اگر مسابقه ای بنا به دلایل قهری از قبیل مناسب نبودن شرایط آب و هوایی یا از کار افتادن نور افکن ها یا مناسب نبودن چمن، داور مسابقه را پیش از پایان زمان قانونی متوقف نماید، داور با همکاری مسئولان برگزاری مسابقه می بایست به مانند بندهای ) 1 و 2 و 3 ( ماده 12 عمل نماید.


2- در صورت لغو مسابقه می بایست بازی با بیست و چهار ساعت تاخیر برگزار شود و تیم میهمان و میزبان و دیگر عوامل برگزاری موظف به همکاری می باشند.


3- اگر یک مسابقه در هر زمان از بازی توسط داور ناتمام رها )تعلیق( شود مسابقه روز بعد از همان دقیقه )تعلیق شده( - با شرایط موجود زمان توقف مسابقه ) احتساب گل های به ثمر رسیده ، دریافت اخطار)کارت زرد( ، اخراج)کارت قرمز( بازیکنان و دیگر اعضای تیم و همچنین با همان لیست اسامی بازیکنان و دیگر کادر فنی ادامه می یابد.


4- اگر مسابقه ای که نیمه تمام رها شده با تصمیم سازمان لیگ با کمیته انضباطی از ابتداء برگزار شود هرگونه کارت زردی که در طی آن مسابقه داده شده باطل می شود.


5- هرگونه قصور و کوتاهی از سوی باشگاه میزبان و میهمان یا عوامل دیگر برای اعمال بند فوق حاصل شود، مشمول تنبیهات مندرج در مقررات انضباطی خواهد بود.


6- اگر چنانچه در طول بازی اتفاق خاصی مشاهده و یا گزارش شود که امنیت و ایمنی بازیکنان ، کادر فنی، تماشاگران و یا دیگر عوامل برگزاری حاضر در ورزشگاه را تهدید نماید، مسئول برگزاری مسابقه موضوع را به اطلاع داور می رساند و داور تصمیم به تعلیق و یا تعطیلی بازی می گیرد.


7- امکان درخواست تجدید نظرخواهی تیم ها از تصمیمات متخذه در ماده - 12 و 13 وجود ندارد و تصمیمات هیئت برگزاری نهائی است.


8- در صورتی که عدم برگزاری مسابقه ناشی از عدم حضور نیروی انتظامی باشد ، سازمان لیگ مسابقه مذکور را لغو و بازی را در زمین بی طرف برگزار می نماید و کلیه هزینه های تیم میهمان برعهده میزبان می باشد.


9- در صورتیکه براساس اعلام سازمان مرتبط میزان ریزگردها از - 200 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شود مسابقه تعلیق خواهد شد.


10- در صورتیکه میزان آلودگی هوا برابر اعلام سازمان مرتبط بیش از AQI . 170 گزارش شود مسابقه تعلیق می شود.


فصل چهارم – تاسیسات و ملزومات


ماده 14 : ورزشگاه ها


1- هر باشگاه موظف است، دو ورزشگاه با اولویت اول و دوم برای انجام مسابقاتی که میزبان است به سازمان لیگ معرفی کرده تا مورد بازرسی و تایید قرار گیرد.


2- مسابقات باید در ورزشگاهی برگزار شوند که دارای حداقل شرایط و استانداردهای مطرح شده در مقررات ورزشگاه های کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد.


3- تشخیص دارا بودن ورزشگاه محل برگزاری مسابقه از حداقل استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا به عهده سازمان لیگ و مسئول برگزاری مسابقه است.


4- هر باشگاه، در طول رقابت ها موظف است، تمام بازی های خانگی خود را در یک ورزشگاه واحد برگزار نماید، مگر اینکه با بروز شرایط پیش بینی نشده و خارج از کنترل، با نظر کمیته برگزاری مسابقات مجبور به استفاده از استادیوم دوم خود شود.


5- چنانچه ورزشگاه اول و دوم معرفی شده، آماده برگزاری نباشند یا از شرایط بازی و تائید اولیه خارج شوند، سازمان لیگ راساً، یک ورزشگاه در یکی از شهرهای استان یا خارج از استان انتخاب و معرفی می نماید تا بازی در آن ورزشگاه برگزار شود.


6- باشگاهها موظف هستند قبل از شروع فصل ورزشگاه محل مسابقه خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی و حوادث قرار دهند در غیر اینصورت عواقب هر گونه اتفاق به عهده باشگاه میزبان می باشد.


ماده 15 زمین بازی


1- سازمان لیگ باید اطمینان حاصل نماید که شرایط زمین برای انجام بازی مناسب و استاندارد است


2- پیش از آغاز مسابقه، مسئول برگزاری مسابقه برای حصول اطمینان از مهیا بودن شرایط طبق قوانین فوتبال ورزشگاه را بررسی می نماید. اگر شرایط زمین بازی شامل ابعاد دروازه و زمین و اندازه محوطه های آن بر اساس قوانین فوتبال نباشد مسئول برگزاری مسابقه دستورات لازم برای اصلاح این موارد را به باشگاه میزبان می دهد.اگر پیش از آغاز بازی اصلاح اشکالات کماکان انجام نشده باشد،سازمان لیگ در خصوص تعیین زمان و مکان دیگری برای برگزاری مسابقه یا ارجاع موضوع به کمیته انضباطی تصمیم گیری می نماید.


ماده 16 : نیمکت ها و محوطه فنی


1- مقامات مسئول تیم شامل )مدیر تیم ، سرمربی ، مربیان ،کادر پزشکی ،تدارک ، مترجم ، مدیر رسانه (و بازیکنان جانشین می توانند روی نیمکت تیم قرار گیرند ، مشروط به اینکه کارت شناسایی و اجازه ی حضور در مسابقه را داشته باشند که تعداد افراد به تشخیص سازمان لیگ در شروع هر فصل اعلام می گردد


2- اختیار تصمیم گیری برای تغییر حداکثر نفرات نیمکت نشین ها برای سازمان لیگ محفوظ است و پیش از شروع فصل به تیمها ابلاغ میگردد.


3- همه مسئولان و بازیکنانی که روی نیمکت می نشینند باید تمام مدت - ID کارت های خود را روی سینه داشته باشند.


4- همه افراد مستقر روی نیمکت و بازیکنان، باید برای پوشش خود از یک رنگ لباس استفاده کنند که با رنگ لباس بازیکنان و داوران زمین تفاوت داشته باشد.


5- تیم میزبان در نیمکت سمت چپ)سمت چپ داور چهارم مسابقه( مستقر می شوند. -


6- تیم میهمان در نیمکت سمت راست )سمت راست داور چهارم( مستقر می شوند. -


7- در طول بازی فقط یک نفر از مسئولان تیم می تواند دستورات تاکتیکی را به بازیکنان خود ابلاغ نماید . -


8- هیچ یک از نیمکت نشین ها، مجاز به استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مخابراتی در طول برگزاری مسابقه نمی باشند.


9- استفاده از سیستم - EPTS در صورت تایید ناظر داوری و دارا بودن لوگوی IMS یا FIFA امکان پذیر می باشد، به شرط آنکه اطلاعات آن در حین مسابقه استخراج نشود مجاز می باشد.


10- تغییر نیمکت تیم میهمان و میزبان در شرایط اضطراری فقط با تشخیص و مسئولیت ناظر مسابقه مقدور است. -


ماده17 : گرم کردن بازیکنان -


1- در صورتی که آب و هوا مساعد باشد، تیم ها حق دارند پیش از بازی، در زمین بازی گرم کنند، در غیر این صورت بنا به تشخیص و تصمیم مسئول برگزاری مسابقه، مراحل گرم کردن می بایست در خارج از زمین اصلی یا قسمتی از زمین اصلی صورت گیرد.


2- هر تیم می تواند حداکثر - 50 دقیقه قبل از شروع مسابقه وارد زمین شده و مشغول به گرم کردن شود.


3- تیم ها موظف اند - 20 دقیقه قبل از شروع بازی زمین راترک نمایند تا زمین مسابقه مورد بازرسی مجدد قرار گیرد.


4- دوازده دقیقه قبل از شروع بازی،افراد نیمکت نشین باید وارد زمین شده و در نیمکت ها مستقر شوند. -


5- هشت دقیقه قبل از شروع بازی پس از استقرار نیمکت نشین ها بازیکنان اصلی به همراه داوران و هماهنگ کننده یا مسئول برگزاری مسابقه وارد زمین بازی می شوند.


6- در زمان مسابقه، حداکثر شش بازیکن جانشین از هر تیم با پوشیدن کاور می توانند به صورت همزمان اما بدون داشتن توپ و دیگر تجهیزات پشت دروازه ای که به نیمکت شان نزدیک تر است یا در محوطه ای که توسط مسئول برگزاری مسابقه تعیین می شود، و در صورت کمبود فضا از هر تیم 3 بازیکن و یک کادر فنی می توانند گرم کنند. درکنار این بازیکنان دو نفر از مسئولان کادر فنی تیم نیز می تواند حضور داشته باشد.


7- گرم کردن بازیکنان جانشین، تا پایان تعویض ها می تواند ادامه داشته باشد. -


8- هر تیمی که در زمان برگزاری از آغاز مسابقه یا در شروع نیمه دوم، تاخیر ایجاد کند، در اولین مرتبه به ازای هر دقیقه بیست میلیون ریال جریمه می شود و این مبلغ برای دفعات بعدی نسبت به قبل دو برابر می گردد.


9- اگر این تاخیر توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد، منحصرا شخص حقیقی جریمه نقدی می شود و در صورت تکرار ممکن است علاوه بر جریمه مالی، جهت اعمال تنبیهات تکمیلی به کمیته انضباطی معرفی می گردد.


ماده 18 : تشریفات انجام تمرین در ورزشگاه ها -


1- باتوجه به آب و هوا و وضعیت زمین، باشگاه میهمان حق دارد یک جلسه تمرین رسمی یک ساعته در ورزشگاه مناسب و مورد تائید سازمان لیگ داشته باشد. این تمرین رسمی یک روز پیش از مسابقه و در همان ساعتی که قرار است مسابقه انجام شود، به آنها اختصاص می یابد.


2- در صورتی که ورزشگاه به صورت اجاره در اختیار میزبان است باید حق قانونی تیم میهمان برای انجام تمرینات بند 1 تضمین شده باشد.


3- برای یک تمرین رسمی، زمین بازی باید مطابق شرایط مسابقه آماده شود. اگر زمین بازی در شرایط مناسب نباشد مسئول برگزاری مسابقه می تواند اجازه دهد که تیم ها با پوشیدن کفش های تمرین، صرفاً زمین بازی را بررسی کنند.


4- اگر برای مسابقه ها از چمن مصنوعی استفاده می شود، باشگاه میهمان حق دارد یک روز پیش از مسابقه، دو جلسه تمرین رسمی یک ساعته و یا یک جلسه تمرین رسمی دو ساعته در ورزشگاه محل انجام مسابقه، داشته باشد.


5- هیچ مسابقه یا برنامه و مراسمی به استثنای برنامه های هفتگی هماهنگ شده با سازمان لیگ روز مسابقه نباید در ورزشگاه محل برگزاری انجام شود.


6- در صورت ضروریت انجام هر گونه مراسم توسط تیم ها ، می بایست ده روز قبل از برگزاری مسابقه درخواست رسمی خود را به سازمان لیگ ارسال نمایند تا در صورت موافقت ، مراسم مذکور صورت پذیرد.


ماده 19 : توپ های مسابقه -


1- سازمان لیگ توپ های فوتبال مناسب برای انجام مسابقات لیگ برتر و دسته اول را انتخاب نموده و در اختیار باشگاهها قرار می دهد و باشگاه میزبان توپ های تائید شده را دریافت و در روز مسابقه ده عدد توپ در اختیار مسئولین برگزاری مسوووابقه قرار دهد، توپ های مسابقه باید مصون از هر گونه نوشته ، لوگو باشگاه و شعار تبلیغاتی باشد.


ماده 20 : زمان بندی مسابقه -


1- تمامی مسابقات، براساس تقویم رقابت هایی که توسط سازمان لیگ تعیین شده است برگزار می گردد. ساعت و تاریخ های اعلام شده قطعی و برای همه طرف های مربوط لازم الاجرا می باشد.


2- در آغاز رقابت ها، باشگاه ها می توانند ساعت شروع مسابقات برای تمام مسابقات خانگی خود را به سازمان لیگ پیشنهاد نمایند اما در این خصوص تصمیم نهایی را سازمان لیگ اتخاد خواهد نمود.


3- اگر مسابقات در دو هفته پایانی دارای حساسیت کسب امتیاز و تفاضل گل )جهت صعود و نزول و کسب سهمیه( باشد، سازمان لیگ می بایست مسابقات را به طور هم زمان اعلام و برگزار نماید.


4- هیچ مسابقه ای نباید به تعویق بیافتد مگر با صلاحدید و دستور کتبی فدراسیون یا سازمان لیگ .


5- در صورت درخواست مقامات مسئول امنیتی استان محل برگزاری مسابقه ، سازمان لیگ برای تغییر ساعت و روز برگزاری مسابقه برابر مقررات شورای امنیت ورزش کشور }شاک{تصمیم گیری می نماید .


6- ممکن است با درخواست حامی مالی مسابقات، یا مقامات تلویزیون یا شورای تامین،به دلیل تداخل پخش مسابقات با تداخل برنامه های ملی و مذهبی، سازمان لیگ ساعت برگزاری مسابقه تغییر داده شود.


7- اگر از هر تیم بیش از سه بازیکن به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شود، در صورت درخواست تیم مذکور، مسابقات آن تیم در تاریخ دیگری که سازمان لیگ مشخص می کند برگزار می شود.


فصل پنجم – نحوه امتیاز دهی


ماده 21 : نحوه امتیاز دهی و چیدمان جدول مسابقات -


1- رقابت های لیگ برتر و لیگ یک بصورت رفت و برگشت برگزار می شود. -


2- در هر مسابقه سه امتیاز برای برد، یک امتیاز برای تساوی و صفر امتیاز برای شکست در نظر گرفته می شود.


3- رتبه بندی جدول گروهی بشرح زیر خواهد بود:


الف : جمع امتیازهای کسب شده در جدول مسابقات. -


ب : در صورت هم امتیاز بودن دو یا چند تیم، تیمی که دارای تفاضل گل بیشتر است در رتبه بالاتر قرار می گیرد. -


ج : در صورت تساوی تفاضل گل های دو یا چند تیم مورد مقایسه، تیمی که دارای گل های زده بیشتر است در رتبه بالاتر قرار خواهد گرفت.


د : در صورت تساوی گل های زده بیشتر دو یا چند تیم ،بازی رو در رو هر دو تیم مورد مقایسه، با احتساب قانون گل زده در خانه حریف، مبنا قرار می گیرد.


ه : در صورت تساوی کلیه شرایط موجود، برای کسب سهمیه یا صعود و سقوط یک بازی در شهر بی طرف را برای تیم های مورد مقایسه در نظر می گیرد.


و : هزینه های جاری این مسابقه بطور مساوی بین دو تیم تقسیم می شود. سایر تیم ها که دارای شرایط مساوی هستند هم رتبه اعلام می شوند.


فصل ششم تعهدات باشگاه ها -


ماده 22 : وظایف و تعهدات باشگاه ها -


با ورود به مسابقات لیگ باشگاه ها بخودی خود تعهدات زیر را می پذیرند:


1- رعایت توافق نامه های مالی، تجاری، بازرگانی، رادیو و تلویزیونی، مخابراتی، دیجیتال و غیره که توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ امضا شده است.


2- باشگاهها موظف می باشند،ورزشگاه را بصورت پاک و عاری از هرگونه تبلیغات از 24 ساعت قبل از مسابقه در اختیار برگزار کنندگان قرار دهند و در صورت وجود هر گونه تبلیغات در حد فاصل بین چمن و جایگاه تماشاگران )طبقه اول و دوم( با باشگاه خاطی برابر مقررات برخورد انضباطی خواهد شد و باشگاه مذکور موظف به پرداخت تا دو برابر خسارت وارده می باشد.


3- رعایت توافق نامه های ایمنی و امنیتی که توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تعهد شده است.


4- پذیرش تمامی مسائل اداری، انضباطی و مقررات داوری مسابقات.


5- در تمام موارد باشگاه ها باید در قبال سازمان لیگ و سایر باشگاه ها در کمال صداقت رفتار نمایند.


6- هیچ باشگاهی نمی تواند بدون مجوز کتبی از سازمان لیگ ، اطلاعاتی را فاش نماید که در مسائل تجاری و مالی مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت کمیته اخلاق می تواند تنبیه مناسب را اتخاذ نماید.


7- تمامی موضوعات مورد اختلاف را توسط کمیته های مربوط به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حل و فصل نماید.


8- پذیرش صلاحیت دادگاه داوری ورزش در لوزان سوییس، طبق تعریف آن در اساسنامه فدراسیون فوتبال.


9- رعایت اصول بازی جوانمردانه.


10- مسئولیت رفتار بازیکنان ، مسئولان، اعضاء، پشتیبان های مالی و هر فردی که وظایفی را ازجانب ایشان در طول رقابت ها انجام می دهد چه در بازی های خانگی و یا چه در زمان ورود به شهر میزبان تا زمان خروج از شهر محل مسابقه را بپذیرد.


11- فراهم کردن ملزومات و امکانات لازم برای برگزاری مسابقه ها با همکاری ارگان های ذیربط.


12- تضمین دسترسی به ورزشگاه محل برگزاری مسابقه برای مسئولین برگزاری مسابقه و بازیکنان تیم ها، اسپانسرها و هواداران ، رسانه ها، که به شهر محل برگزاری سفر کرده اند.


13- حضور و مشارکت در تمامی فعالیت ها و برنامه های رسمی، از قبیل جلسه مدیران تیم ها، کنفرانس های رسانه ای، سایر فعالیت های رسانه ای و ... که توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ یا هیئت فوتبال میزبان، بر اساس دستورالعمل ها و یا مقررات بخش نامه های صادره ، سازماندهی می شوند.


14- رعایت مواردی که در سایر مقررات مصوب فدراسیون برای باشگاهها پیش بینی شده است .


15- غیر از رقابت های پیش بینی شده در تقویم مسابقات ، هیچ باشگاهی حق ندارد بدون مجوز کتبی سازمان لیگ ، در هیچ تورنمنتی داخلی و خارجی شرکت نماید.


ماده 23 : انصراف از مسابقه و جریمه آن


1- باشگاه ها می بایست در تمامی مسابقات از پیش اعلام شده توسط سازمان لیگ بازی کنند.


2- در صورتی که تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر 14 روز قبل و تیم های حاضر در لیگ دسته اول 10 روز قبل از شروع اولین مسابقه فصل تیم ، 14 بازیکن خود را در سازمان لیگ به ثبت نرسانند به منزله انصراف از مسابقات تلقی و سازمان لیگ برابر مقررات تیم دیگر را جایگزین می نماید.


3- چنانچه باشگاهی، پیش از شروع مسابقات انصراف داده یا محروم شود، سازمان لیگ ، پیشنهاد کتبی خود را برای جایگزینی تیم دیگر ارائه داده و پس از تائید هیئت رییسه سازمان لیگ و تصویب هیئت رئیسه فدراسیون، اجرایی می شود.


4- اگر باشگاهی در نیم فصل اول )دور رفت( از ادامه رقابت ها انصراف دهد و یا در دو بازی پی در پی یا متناوب حاضر نشود، باشگاه مزبور از جدول مسابقات حذف و تمام امتیازها و گل های زده و خورده مربوط به آن تیم و سایر تیم های رقیب در برابر تیم منصرف در جدول محاسبه نخواهد نمود و بدیهی است جدول رقابت ها با یک تیم کمتر ادامه می یابد.


5- اگر باشگاهی در طول نیم فصل دوم)دور برگشت( انصراف دهد و یا در دو بازی پی در پی یا متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص سازمان لیگ حاضر نشود، باشگاه مزبور از جدول رقابت ها حذف و نتایج حاصله در نیم فصل اول )دور رفت( به قوت خود باقی و نتایج تمام بازی های نیم فصل دوم )دور برگشت( در جدول مسابقات حذف خواهد شد.


6- اگر باشگاهی در یک بازی در نیم فصل اول )دور رفت( و یک بازی در نیم فصل دوم )دور برگشت( حاضر نشود، آن باشگاه از جدول حذف و نتایج کسب شده در دوره رفت به قوت باقی و نتایج دور برگشت حذف خواهد شد.


7- در صورت حاضر نشدن یک تیم در دو بازی متوالی یا متناوب ،این تیم از جدول مسابقات حذف و برابر مقررات ، تا دو رده مسابقاتی نزول پیدا می کند .


8- اگر یک تیم که در یک رده مسابقاتی حاضر باشد قبل از شروع مسابقات از جدول خارج شود، برابر مقررات آخرین تیمی که از همان رده مسابقات سقوط نموده جایگزین میگردد.


9- اگر تیمی که از جدول خارج می شود قبلاً از رده پائین تر صعود کرده باشد ، آخرین تیمی که در مسابقات تیم صعود کننده بیشترین امتیاز داشته جایگزین می شود.


فصل هفتم – وسایل بازیکنان


ماده 24 : تامین لباس از تولیدکنندگان رسمی


1- باشگاه ها ملزم هستند از تولیدکنندگانی که تولیدشان براساس استانداردهای تعیین شده لباس های ورزشی می باشد لباس های خود را تامین نمایند.


ماده 25 : ممنوعیت برخی لوازم


استفاده بازیکن از لباس ها یا وسایلی که برای خود بازیکن و یا بازیکنان دیگر خطرناک باشد )همچون زیورآلات( ممنوع است.


ماده 26 : وسایل اجباری بازیکنان


وسایل اساسی و اجباری بازیکنان به شرح زیر است:


1- پیراهن آستین دار : )کوتاه یا بلند(. در صورت استفاده از زیر پیراهنی رنگ آن می بایست با رنگ آستین پیراهن یکی باشد.


2- شورت : )درصورت استفاده از زیرشورتی، رنگ آن باید با رنگ اصلی یا رنگ زمینه شورت است یکی باشد(.


3- جوراب ساق بلند.


4- ساق بند: می بایست از جنس مناسب ساخته شده و حفاظت لازم را تامین کند و توسط جوراب کاملاً پوشش داده شود.


5- کفش: کفش فوتبالی باید از نظر مقررات مورد تایید باشدو تعداد و سایز استوک دار آن مورد تائید قانون 4 داوری فوتبال باشد 


ماده 27 : شرایط لباس بازیکنان


1- رنگ لباس دروازه بان ها باید متفاوت با رنگ لباس بازیکنان، داوران باشد و بدیهی است در هر مسابقه دروازه بان ها نباید از یک لباس هم رنگ استفاده نمایند


2- بازیکنان نباید از پیراهن یا زیرپوشی که حاوی شعار، تبلیغ و یا هرنوع تصویر باشد استفاده نمایند. نمایش تبلیغاتی روی زیر پوش در طول مسابقه به نسبت اهمیت تبلیغ از سی میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی دارد.


3- زیر آستینی باید همرنگ آستین پیراهن بازیکن باشد.


4- پوشش یقه اسکی بازیکنان باید همرنگ و متصل به پیراهن باشد.


5- هرباشگاه قبل از شروع فصل باید مشخصات سه دست لباس برای بازیکنان و دروازه بان )شامل پیراهن، شورت، جوراب( با اولویت رنگ اول، دوم، سوم به سازمان لیگ ارائه دهد و در روز مسابقه باید دو دست آن را همراه داشته باشند.


6- لباس دروازه بان اصلی و ذخیره باید یک رنگ باشد.


7- لباس بازیکنان )پیراهن و شورت( باید دارای شماره )از 1 تا99 ) در ابعاد استاندارد باشد. شماره لباس هر بازیکن تا پایان مسابقات قابل تغییر نیست در صورت تغییر شماره پیراهن در هر بازی مبلغ ده میلیون ریال بعنوان جریمه از محل درآمدهای آن باشگاه کسر خواهد کرد.


8- اگر کفش بازیکن ساق دار باشد باید ساق آن را با چسب همرنگ جوراب بپوشاند.


9- اندازه ارتفاع شماره پشت لباس پیراهن 25 تا 35 سانتی متر و جلو پیراهن 10 تا 15 سانتی متر و اندازه شماره روی پای راست شورت بازیکن 10 تا 15 سانتی متر خواهد بود.


10- برای تشخیص سرگروه )کاپیتان( از سایر بازیکنان، این بازیکن موظف است از یک بازوبند غیر همرنگ روی بازوی چپ استفاده نماید. در طول بازی، کاپیتان تغییر نخواهد کرد مگر در صورت تعویض شدن.


11- شماره لباس بازیکن باید از دور قابل رویت باشد و تمام شماره بازیکنان باید یک رنگ باشد.


12- رنگ لباس هر تیم در هر مسابقه، توسط سازمان لیگ باتوجه به اولویت رنگ اعلام شده باشگاه های میزبان و میهمان تعیین می شود و تنها داوران می توانند روز بازی رنگ لباس خود را تغییر دهند.


13- هر باشگاه می تواند، آرم تبلیغات حامیان مالی خود را با ابعاد استاندارد روی لباس خود درج نماید.


14- آرم و نشان های تبلیغاتی باید در اندازه استاندارد درج شود.


15- تبلیغات روی سینه و پشت پیراهن بازیکن، حداکثر دویست سانتی مترمربع است.


16- آرم و لوگوی باشگاه روی سینه چپ، حداکثر صد سانتی مترمربع است.


17- آرم و لوگوی تولیدکننده لباس روی سینه راست، حداکثر بیست سانتی مترمربع است.


18- اندازه آرم و لوگوی باشگاه داخل مچ دستکش دروازه بان، پنجاه سانتی مترمربع است.


19- اندازه آرم و لوگوی تولیدکننده، پشت مچ دستکش دروازه بان های دوتیم 20 سانتی مترمربع است.


20- اندازه آرم و لوگوی باشگاه، روی ساق جوراب، پنجاه سانتی مترمربع است.


21- اندازه آرم و لوگوی تولیدکننده جوراب، بیست و پنج سانتی مترمربع است.


22- اندازه ارتفاع نام بازیکن پشت پیراهن، 5 تا 5 / 7 سانتی متر مربع است.


23- اندازه آرم و لوگوی باشگاه روی شورت پنجاه سانتی متر است.


-24 اندازه آرم و لوگوی تولید کننده روی شورت بیست و پنج سانتی متر مربع است.


25- ارتفاع شماره بازیکن روی شورت به اندازه 10 تا 15 سانتی متر و مطابق شماره پیراهن الزامی است.


26- در صورتی که طراحی لباس یک باشگاه به شکل شطرنجی باشد باید فضای کافی برای درج شماره پیراهن و شورت به روی رنگ زمینه اصلی پیراهن فراهم شود.


27- بازوی چپ بازیکن، آرم فرپلی )بازی جوانمردانه( و بازوی راست بازیکن، آرم و لوگوی مسابقات نصب می شود.


28- باشگاه می تواند نام خود را پشت یقه پیراهن بازیکنان،)دوازده سانتی متر مربع با ابعاد 6 × 2 حک نماید.


29- باشگاه ها در هر بازی می توانند حداکثر چهار اسپانسر، برای پیراهن )دو اسپانسر جلو و دو اسپانسر پشت پیراهن( و یک اسپانسر برای شورت داشته باشند.


30- سازمان لیگ می تواند برای تشابه لوگو و آرم حامیان مالی و موسسات تجاری، اقتصادی، تولیدی، خدماتی و یا اشخاص حقیقی، حقوقی و .... پوشش دهنده مالی باشگاه ها درصورت مشابهت ، ممنوعیت ایجاد کند.


31- هیچ باشگاهی نمی تواند از حمایت مالی موسسه ای که حامی مالی داوران می باشد بهره مند شود .


فصل هشتم - تسهیلات برگزاری مسابقات


ماده 28 : اسکان و پذیرائی عوامل برگزاری مسابقه


1- فقط هتل های استاندارد که توسط فدراسیون و سازمان لیگ تائید شده اند برای اسکان ناظر بازی ، ناظر داوری، داوران و نمایندگان اعزامی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال استفاده می شوند.


2- باشگاه میزبان با هماهنگی با هیئت فوتبال استان و با هزینه باشگاه ، باید موارد زیر را، یک روز پیش از مسابقه، در روز بازی و با توجه به برنامه پروازی و ترانسپورت، یک روز پس از مسابقه برای هیئت اعزامی فراهم کند.


الف : اسکان هیئت اعزامی در بالاترین هتل درجه بندی موجود در شهر میزبان.


ب : غذای متناسب با فصل )روزی سه وعده ( و آب آشامیدنی به اندازه کافی بعلاوه میوه و دیگر ملزومات پذیرایی . -


ج : همراهی مسئول و یا مسئولانی از باشگاه میزبان یا هیئت فوتبال محل برگزاری با ناظر مسابقه، ناظر داوری و گروه داوران و سایر مسئولان اعزامی در زمان ورود و خروج، جهت تسهیل حمل و نقل از فرودگاه تا هتل و بالعکس.


3- داوران و هیئت اعزامی، تیم میزبان و تیم میهمان باید در سه هتل جدا اسکان یابند . اگر در شهر محل برگزاری مسابقه سه هتل مناسب نباشد، داوران و هیئت اعزامی باید در هتل تیم میهمان اسکان یابد.)ترجیحاً در طبقات مجزا(


ماده 29 : تجهیزات ضروری


الف( باشگاه میزبان موظف است که از فراهم شدن امکانات زیر برای هیئت اعزامی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جهت برگزاری مسابقات اطمینان حاصل نماید.


1- یک دستگاه رایانه )لپ تاپ( یا رومیزی متصل به اینترنت از طریق ADSL یا کابل .


2- یک دستگاه پرینتر و اقلام مصرفی آن از قبیل کاغذ، تونر و کارتریج.


3- یک دستگاه فتوکپی و اقلام مصرفی آن از قبیل کاغذ، تونر و کارتریج.


4- حداقل هشت دستگاه بی سیم با طول موج آماتوری در روز مسابقه در استادیوم که کل ورزشگاه را پوشش دهد و با بی سیم پلیس و حفاظت ورزشگاه تداخل نداشته باشد.


5- حداقل دو تابلوی تعویض در استادیوم در روز مسابقه ) 1 دستگاه الکترونیکی – 1 دستگاه مکانیکی (


6- حداقل شش عدد پرچم کرنر در روز مسابقه.


7- یک دستگاه تلویزیون با پوشش زنده مسابقه که در محل نشستن ناظر داوری قرار می گیرد.


8- باشگاه میزبان یا هیئت فوتبال محل برگزاری، موظفند )با هزینه خود( یک نسخه کامل از DVD مسابقه که در زمین آن ها انجام شده را پس از مسابقه به ناظر مسابقه ارائه نموده و یک نسخه کامل دیگر را روز بعد به سازمان لیگ ارسال نمایند. باشگاه میزبان یا هیئت فوتبال، باید تضمین نماید که DVD از کیفیت مناسب برخوردار است و کل زمان مسابقه را پوشش می دهد.


10- در صورت عدم ضبط بازی به طور کامل، یا عدم تحویل و ارسال DVD قصور کننده )باشگاه میزبان یا هیئت فوتبال( مشمول جریمه نقدی تا مبلغ دویست میلیون ریال خواهد شد.


ماده 30 : محدوده های دسترسی رسانه ها -


1- هیچ یک از نمایندگان مطبوعات نوشتاری یا خبرنگاران رادیوئی و تلویزیونی نمی توانند به زمین بازی یا محدوده بین زمین بازی تا محوطه تماشاگران وارد شوند.


2- فقط عکاسان مجاز ، تصویربرداران تلویزیونی و پرسنل لازم برای استفاده از دوربین های تلویزیونی بدون داشتن همراه، با داشتن کاور مخصوص و ID کارت مخصوص سازمان لیگ می توانند به محوطه بین زمین بازی تا تماشاگران وارد شوند و کار خود را در محل های خاصی که به آن ها اختصاص یافته است، انجام دهند.


3- دسترسی نمایندگان رسانه ها به رختکن ها پیش از مسابقه ، در طول مسابقه و پس از آن اکیداً ممنوع است.


4- هیئت فوتبال میزبان و مسئولین ورزشگاه محل برگزاری، باید اطمینان حاصل نمایند که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، پخش کننده تلویزیونی میزبان و همه وابستگان پخش تلویزیونی از یک روز پیش از مسابقه تا یک روز پس از مسابقه دسترسی آزاد به ورزشگاه برخوردار هستند تا بتوانند نیازهای فنی پخش صدا و تصویر ورزشگاه را فراهم نمایند.


5- هیئت فوتبال میزبان و ورزشگاه محل برگزاری، باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق پخش سازمان لیگ و فدراسیون حفاظت می شود و هیچ پخش کننده تلویزیونی و یا خدمه دوربین های ویدئویی یا واحد سیار بدون دریافت اجازه کتبی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، نباید به ورزشگاه دسترسی داشته باشند.


ماده 31 : کنفرانس های مطبوعاتی


1- باشگاه میزبان، باید یک روز قبل از هر مسابقه کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه را تحت نظارت مسئول رسانه ای هیئت فوتبال میزبان، برگزار نماید.


2- سرمربیان دو باشگاه شرکت کننده از هر باشگاه، موظفند در کنفرانس مطبوعاتی، که حداقل یک روز پیش از مسابقه برگزار می شود شرکت نمایند. مسئول رسانه ای باشگاه شرکت کننده، باید از حضور سرمربی در این کنفرانس اطمینان حاصل نماید.


3- حداکثر پانزده دقیقه پس از سوت پایان بازی، باید کنفرانس مطبوعاتی پس از مسابقه در ورزشگاه برگزار شود. سرمربی هر دو باشگاه موظفند در این کنفرانس حاضر شوند.ابتدا مربی تیم میهمان سپس مربی تیم میزبان


4- در صورتی که سرمربی تیمی شرایط حضور در کنفرانس قبل یا بعد از بازی را ندارد می بایست از سازمان لیگ برای حضور کمک مربی تیم مجوز دریافت نماید.


5- در صورت عدم تبعیت از بندهای فوق سازمان لیگ می تواند از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال برای تیم خاصی جریمه در نظر بگیرد .که براساس گزارش ناظر مسابقه و اعلام واحد مسابقات و دستور دبیر سازمان لیگ از محل درآمدهای تیم خاطی کسر می گردد.


ماده 23 : ناحیه میکس زون Mixedzone


1- پس از مسابقه باشگاه میزبان باید در مکانی مناسب یک ناحیه میکس زون برای رسانه ها فراهم کند . استفاده از این ناحیه ، پس از پایان مسابقه شروع می شود که در این ناحیه یک مانع مناسب، مربیان و بازیکنان را از رسانه ها جدا خواهند کرد.


2- مسئول رسانه ای تیم موظف است پیش از مسابقه، اطلاع رسانی لازم را برای بازیکنان و مربیان داشته باشد تا آن ها از مسئولیت های خود در این زمینه آگاه شوند.


3- مسئولین تیم ، پرسنل، مربیان و بازیکنان باشگاه میزبان و میهمان در پایان مسابقه باید در مسیر خود از رختکن به سمت اتوبوس حامل تیم،از ناحیه میکس زون عبور کنند. بازیکنان و مسئولانی که این ماده را اجرا نکنند، مشمول جریمه نقدی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سی میلیون ریال خواهند شد که براساس گزارش ناظر مسابقه و اعلام واحد مسابقات و دستور دبیر سازمان لیگ از محل درآمدهای تیم خاطی کسر می گردد.


4- مصاحبه با رسانه ها، در این ناحیه، اجباری نیست اما اکیداً توصیه می شود که بازیکنان و مربیان


مصاحبه های کوتاه با رسانه ها در این ناحیه داشته باشند.


ماده 33 : مصاحبه ها


1- در صورت تقاضای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، هر دو باشگاه باید سرمربی و یک بازیکن کلیدی خود را یک روز پیش از مسابقه و یا در روز مسابقه برای مصاحبه حداکثر ده دقیقه ای در اختیار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قرار دهند.


2- این مصاحبه توسط صاحب امتیاز پخش تلویزیونی، یا پخش کننده محلی تلویزیونی صاحب امتیاز پخش، در محدوده باشگاه مربوطه یا سازمان لیگ ضبط خواهد شد و برای توزیع خبری بین همه صاحبان حقوق خبری مسابقات و سایت رسمی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ استفاده خواهد شد.


3- بازیکنان ، مربیان و مسئولان باشگاه های شرکت کننده، مجاز نیستند در هنگام مسابقه در زمین بازی یا محوطه مجاور آن مصاحبه کنند.


4- محل تمامی مصاحبه ها باید توسط مسئول رسانه هیئت فوتبال و تائید مسئول برگزاری مسابقه در صورت لزوم تعیین شود. نمای پشت تصویر مصاحبه باید منقوش به تبلیغات مصوب فدراسیون باشد


5- نشست خبری پیش و پس از مسابقه با هدف پرداختن به مسائل فنی آن بازی، برگزار می شود و مربیان در باره شرایط فنی تیم خود صحبت خواهند کرد. بنابراین نشست های خبری پیش و پس از بازی نباید به مسائل غیر از بازی مورد نظر پرداخته شود در غیر این صورت مشمول طرح در رکن قضایی فدراسیون فوتبال خواهد بود.


6- اگر سرمربیان و یا دیگر اعضای کادر فنی، به دلیل محرومیت ناشی از اخراج و رای رکن قضایی مجاز به همراهی تیم خود نباشند نمی توانند در کنفرانس خبری قبل و بعد از بازی و منطقه میکس زون مصاحبه نماید.


7- چنانچه در یک کنفرانس خبری قبل و بعد از بازی به عللی خبرنگاران رسانه ای صوتی، تصویری و نوشتاری حضور نداشته باشند، کنفرانس مزبور می تواند با حضور مدیر رسانه ای هیئت فوتبال محل برگزاری مسابقه برگزار شود و سرمربیان و هریک از افراد کادر فنی تیم های حاضر در کنفرانس، موظف به پاسخ گویی سئوالات طرح شده از سوی مدیر رسانه ای برگزار کننده کنفرانس خواهند بود.


8- بازیکنان و کادر فنی به هیچ عنوان نباید با افرادی که فاقد یونیفرم خبرنگاران و آی دی کارت باشند مصاحبه نمایند.


فصل نهم تسهیلات پزشکی و کنترل دوپینگ


ماده 43 ؛ تسهیلات پزشکی ، درمان و معالجه


1- کلیه بازیکنان ، کادر فنی و مدیر تیم باید در آزمایشات پزشکی در مرکز ارزیابیهای پزشکی سازمان لیگ ایفمارک شرکت نموده و گواهی سلامت را اخذ نمایند.


2- باشگاه های شرکت کننده، باید هزینه های مربوط به بستری، عمل جراحی و معاینات پزشکی تخصصی برای کلیه اعضای تیم فوتبال خود از جمله بازیکنان و کادر فنی را پرداخت نمایند.


3- باشگاه میزبان موظف است با هزینه خود امکانات زیر را برای برگزاری مسابقه فراهم نماید که قبل از مسابقات مورد بازرسی نمایندگان کمیته پزشکی و سازمان لیگ قرار می گیرد.


الف : انعقاد قرارداد با نزدیک ترین بیمارستان به ورزشگاه محل برگزاری مسابقه جهت درمان مصدومان مربوط به مسابقه، که دارای بخش پذیرش اورژآنس و اتاق عمل و بستری باشد.


ب : اختصاص یک اتاق فوریت های پزشکی )اورژانس(، در نزدیکی رختکن ها و زمین بازی، با تجهیزات پزشکی و درمانی اورژانس شامل :


- دو تخت بستری


- اکسیژن با ماسک مناسب تنفس


- تخت Basket Structure و آتل های اندام تحتانی و فوقانی


- دستگاه ساکشن


- ست تزریق وریدی به همراه آمپول ، سرم و داروهای اورژآنسی


- اقدام و تجهیزات مورد نیاز برای جراحی های کوچک


- دستگاه شوک اکسترنال) AED )


 - پرسنل پزشکی برای مراقبت های درمانی اورژانسی مقدماتی و پیشرفته آموزش دیده باشند.


- دو آمبولانس با راننده و مجهز به اکسیژن ، ماسک، دستگاه AED و آمپول و سرم و داروهای اورژانسی و پرسنل پزشکی آموزش دیده برای پوشش و مصدومیت احتمالی بازیکنان و تماشاگران


- متناسب باحضور تماشاگران می بایست آمبولانس اورژانس و موتور آمبولانس در ورزشگاه حاضر باشد.


4- باشگاه و هیئت فوتبال میزبان موظف است پزشکی را روز مسابقه که لزوماً دارای مدرک دکترای حرفه ای باشد، در ورزشگاهی که مسابقه برگزار می شود، حاضر نماید.


اتاق پزشک اورژانس ورزشگاه، باید توسط مسئول پزشکی و پرسنل آموزش دیده در زمینه درمان اورژانسی پشتیبانی شود.


5- خدمات پزشکی داخل میدان


6- مسئول پزشکی ورزشگاه باید پزشک آموزش دیده در زمینه درمان اورژانسی باشد. -


7- برانکارد سبک - 2 عدد


8- هشت نفر برای حمل برانکارد، با شرایط فیزیکی مناسب که توسط پزشک بازی آموزش لازم را جهت حمل مصدوم دیده باشند. 


9- پرسنل کنترل دوپینگ شامل یک افسر و چهار نفر دستیار -


10- اتاق دوپینگ براساس دستورالعمل کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال باید شامل حداقل استانداردهای زیر باشد:


10 – 1 اتاق انتظار با شرایط ذیل:


* حداقل 12 متر مربع * سیستم تهویه مطبوع استاندارد.


* هشت عدد مبل راحتی. * آب و نوشیدنی های غیر الکلی پلمپ شده در هر مسابقه


* یخچال )حداقل 7 فوت(. * کمد قفل دار


*تلویزیون مناسب * سطل زباله.


10-2- اتاق اصلی کنترل دوپینگ


* حداقل فضا 9 مترمربع * سه عدد صندلی


* میز تحریر یک عدد. * دستمال کاغذی دو بسته. * سطل زباله.


* توالت، شامل حداقل دو چشمه یک سرویس ایرانی و یک سرویس فرنگی، با فضای مناسب همراه با سیفون و تهویه به فضای خارج و یک سرویس روشویی و محل مناسب جهت دوش گرفتن.


ماده 53 ؛ مدارج علمی و وظایف پزشک ورزشگاه


1- هر ورزشگاه باید حداقل یک نفر پزشک )عمومی( یا متخصص در امور پزشکی ورزشی در اختیار داشته باشد.


2- به همراه داشتن کیف پزشکی با کلیه امکانات و ملزومات لازم مطابق با استاندارد تعیین شده در این خصوص


3- درمان آسیب احتمالی داوران -


4- ارائه مشاوره تخصصی پزشکی به ناظر و داور مسابقه در صورت درخواست -


5- هماهنگی جهت انتقال ورزشکاران مصدومی که به تشخیص پزشک تیم نیاز به اعزام به بیمارستان دارند


6- مشارکت در درمان بازیکنان تیم های حاظر در مسابقه صرفا در صورت درخواست پزشک تیم مربوط


7- محل استقرار پزشک ورزشگاه در اتاق پزشکی ورزشگاه می باشد.


ماده 36 ؛ حضور پزشک روی نیمکت


هر تیم شرکت کننده در مسابقه موظف است روی نیمکت پزشک و فیزیوتراپیست که به تایید کمیته پزشکی فدراسیون رسیده باشد را به همراه داشته باشد . به جز افراد یاد شده ، هیچ فرد دیگری در زمان مسابقه در سمت پزشک و فیزیوتراپ اجازه حضور برروی نیمکت تیم را ندارد. ضمنا همراه داشتن دستگاه شوک اکسترنال (AED) برای پزشک بر روی نیمکت الزامی بوده و در غیر اینصورت تیمی خاطی مشمول جریمه می گردد و عواقب ناشی از آن بعهده تیم می باشد.


ماده 37 ؛ صلاحیت پزشک جهت معاینه و معالجه


پزشک و فیزیوتراپیست هر تیم تنها افراد ذیصلاح در انجام معاینه و معالجه بازیکنان تیم خود میباشند و با مجوز داور وارد زمین میشوند. در ضمن پزشک ورزشگاه تنها در شرایط خاص نظیر درخواست پزشک تیم و با اجازه داور مجاز به ورود به زمین مسابقه میباشد.


ماده 38 ؛ ادامه مسابقه توسط بازیکن مصدوم یا مجروح


هر بازیکن مصدوم صرفاً پس از صدور مجوز توسط پزشک اجازه ادامه بازی دارد و چنانچه بازیکن مصدومی برخلاف نظر پزشک تیم در ادامه مسابقه به کار گرفته شود ، مسئولیت عواقب احتمالی متوجه کادر فنی تیم میباشد.


ماده 39 ؛مغایرت نظر پزشک و کادر فنی


در صورت مغایرت نظر پزشک با مدیر تیم و سرمربی در استفاده از بازیکن، پزشک موظف است مراتب را بلافاصله پس از مسابقه به صورت مکتوب و با حفظ نسخه دوم نزد خود ، به مدیر عامل باشگاه گزارش نماید.


فصل دهم بلیط فروشی و نحوه تقسیم درآمدها


ماده 40 دستورالعمل بلیط فروشی


1- در کلیه مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول می بایست بلیط فروشی انجام شود و هیچ مسابقه ای بدون بلیط فروشی انجام نمی شود


2- سازمان لیگ دستورالعمل مربوط به فروش بلیط را هر ساله با تعیین قیمت بلیط ورزشگاهها تهیه نموده و می بایست به همه طرف های مربوط ابلاغ شود.


3- در صورتی که باشگاه درخواست کاهش قیمت بلیت تماشاگران را دارد باید حداکثر ده روز قبل از مسابقه درخواست کتبی خود را همراه با تائیدیه شورای تامین استان به سازمان لیگ ارسال نماید و در صورت موافقت کتبی سازمان لیگ، بلیت ورودی را با نرخ جدید ارائه نماید. بدیهی است سازمان لیگ در رد یا پذیرفتن این درخواست دارای اختیار کامل است.


4- درآمد حاصل از بلیط فروشی، بر اساس دستورالعمل بلیط فروشی مصوب هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران تقسیم خواهد شد.


5- بلیط فروشی در ورزشگاهها بصورت کاملاً الکترونیکی انجام می شود.


6- در صورت عدم پرداخت درصد سهم هیأت ها و فدراسیون فوتبال مراتب به رکن قضایی ارجاع می شود.


ماده 41 سهمیه بندی ظرفیت جایگاه تماشاگران ورزشگاه


1- باشگاه میزبان و هیئت فوتبال باید حداقل - 10 % از ظرفیت خالص ورزشگاه را منحصرا در اختیار طرفداران باشگاه میهمان قرار دهند،)ترجیحاً پشت نیمکت تیم میهمان( این صندلی ها باید در یک محوطه مجزا و امن قرار داشته باشند که توسط هیئت فوتبال محل برگزاری، با هماهنگی قبلی مسئول برگزاری مسابقه و یگان انتظامی، تعیین می شود. در صورتیکه الباقی ظرفیت ورزشگاه توسط تماشاگران تیم میزبان پر نشود با تشخیص ناظر مسابقه و سازمان لیگ تماشاگران تیم میهمان می توانند در محل مجزا از تماشاگران تیم میزبان مستقر شوند.


2- قیمت بلیط ها برای هواداران باشگاه میهمان نباید از قیمت بلیط های هواداران باشگاه میزبان بیشتر باشد.


ماده 42 ؛ تقسیم سایردرآمدهای غیر بلیط فروشی


درآمد حاصل از قراردادهای تبلیغات محیطی، حق پخش تلویزیونی رادیویی و تلویزیونی اینترنتی، ماهواره ای، ضبط رقابت ها در هر قالب از رسانه های صوتی، صوتی تصویری، حق اعطای امتیاز نمایش سیگنال های زنده، ضبط و یا پخش توسط هرکس و در هریک از قالب های تلویزیونی ، رادیویی و یا هر رسانه دیگری که هم اکنون موجود است ، یا ممکن است در آینده بوجود آید از جمله همه قالب های تلویزیون زمینی، کابلی و ماهواره ای IPTV ، پهن )ثابت یا بی سیم(، اینترنت و تلویزیون تعاملی بر مبنای شبکه داخلی و جهانی و تولیدات مخابراتی و دیگر درآمدهای مرتبط از


جمله اسپانسرها، حقوق مهمان پذیری، مسافرت و تور و غیره که سهمیه های تعیین شده برای عوامل درگیر در برگزاری مسابقات ، براساس دستور العمل های مالی مصوب هیات رییسه سازمان لیگ و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود.


فصل یازدهم موارد انضباطی


ماده 43 : اقدامات و احکام انضباطی و کمیته اخلاق و استیناف


1- هرگونه تخلف از اساسنامه ،مقررات انضباطی ،آئین نامه اخلاق و سایر مقررات ، آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب فیفا ، AFC ، فدراسیون و سازمان لیگ ،جهت رسیدگی به رکن قضایی فدراسیون ارجاع می گردد.


2- سازمان لیگ در جلسه هماهنگی مسابقه ، لیست اسامی بازیکنان و دیگر اعضای اخطاری، اخراجی و انضباطی هر باشگاه را توسط مسئول برگزاری مسابقه به مدیر تیم تسلیم می نماید. مدیر تیم ها موظف است، لیست ارائه شده را با لیست ثبتی اخطار و اخراج وانضباطی خود تطبیق داده و در صورت عدم تطابق دو لیست موجود )لیست سازمان لیگ و لیست ثبت وقایع مدیر تیم( مراتب مورد اختلاف را قبل از آغاز مسابقه از سازمان لیگ استعلام نماید .


تبصره 1 : فرد یا افراد مغایر در دو لیست مسابقات و مدیر تیم موظف هستند اطلاعات مربوط و مستندات به دریافت اخطار و اخراج و هر نوع تنبیه اعمال شده را به مدیر تیم اطلاع دهند در غیر اینصورت با فرد خاطی نیز برخورد انضباطی خواهد شد.


تبصره 2 : با عنایت به تمامی اقدامات یاد شده، برابر مقررات انضباطی مسئولیت ثبت و اجرای محرومیت های اخطار و اخراج و محرومان انضباطی بر عهده باشگاه می باشد.


ماده 44: اخطار )کارت زرد( و نحوه محاسبه آن


1- دریافت دو کارت زرد در یک مسابقه یا دریافت یک کارت قرمز مستقیم، بازیکن و کادر فنی را از مسابقه بعدی محروم می سازد و ممکن است کمیته انضباطی تصمیم دیگری برای تشدید محرومیت اتخاذ نماید.


2- اگر بازیکنان یا جانشینان یا کادر فنی در مسابقات حذفی و مسابقات مجتمع در مجموع در چند بازی دو اخطار دریافت نمایند به صورت طبیعی از مسابقه بعدی محروم می شوند.


3- محرومیت بازیکنان یا جانشینان و کادر فنی در مسابقات لیگ های کشوری از حیث جمع اخطارها براساس دستورالعمل که هر ساله توسط سازمان لیگ اعلام می شود محاسبه می گردد.


4- اگر بازیکنان یا جانشینان و کادر فنی در طول یک مسابقه اخطار گرفته و سپس اخطار دوم را نیز دریافت نمایند و با جمع این دو اخطار در نتیجه با کارت قرمز اخراج شوند، فقط کارت قرمز نهایی آن ها لحاظ می شود .


5- اگر بازیکنان یا جانشینان و کادر فنی در یک مسابقه کارت قرمز مستقیم دریافت کنند علاوه بر محرومیت از بازی بعد، چنانچه کارت زرد دیگری در همین مسابقه گرفته باشند، آن کارت های زرد نیز به طور جداگانه برای آنان محاسبه می شود.


6- اگر یک مسابقه ناتمام به دلایلی مجدداً برگزار نشود اخطار های هر دو تیم به قوت خود باقی می ماند.


7- کارت های زرد وقرمزدریافتی در یک رده مسابقات فقط در همان رده مسابقات محاسبه می شود و به مسابقات و رده های دیگر منتقل نمی شود.


ماده 45 اخراج )کارت قرمز( و نحوه محاسبه آن


1- کارت قرمز، برای نشان دادن به بازیکنان یا جانشینان و کادر فنی می باشد


2- فرد اخراجی باید زمین مسابقه و محوطه آن را ترک کند و به رختکن منتقل شود اما حضور او در جایگاه تماشاگران بلامانع است.


3- اگر یکی از مقامات رسمی تیم، از زمین اخراج شود می تواند از جایگاه تماشاگران دستورات خود را به شکلی که روند مسابقه را مختل نکند به جانشین خود انتقال دهد.


4- اگر یک مسابقه ناتمام مانده )چه مجددا برگزار شود یا برگزار نشود( کلیه کارت های قرمز آن مسابقه اعتبار داشته و بازیکن یا بازیکنان مربوط از حضور در بازی آینده محروم خواهند بود.


5- دریافت کارت قرمز، به طور طبیعی فرد را از بازی بعدی با رعایت سایر مقررات آیین نامه انضباطی محروم می سازد.


ماده 46 : محرومیت از مسابقه


1- محرومیت ها باید به روز یا ماه یا به تعداد مسابقه مشخص شود.


2- مدت محرومیت می بایست طبق مفاد پیش بینی شده آیین نامه انضباطی باشد.


3- برای تنبیهاتی که محدوده زمانی دارند دوره توقف عمومی کلیه مسابقات و استراحت بین فصول به حساب نمی آید.


4- مسئولیت ثبت و اعمال محرومیت های انضباطی برای بازیکنان یا کادر فنی و نیمکت نشینان مجاز در یک باشگاه، به عهده تیم دارنده فرد محروم است


5- اگر محرومیت با جریمه نقدی همراه باشد،محرومیت تا زمان تادیه جریمه نقدی ادامه خواهد داشت .


6- محرومیت از مسابقه به بازی های حقیقی مربوط است یعنی اگر یک بازی توسط سازمان لیگ به دلایلی برگزار نشود با رعایت بندهای 7 - 8 - 9 همین ماده، نمی توان محرومیت یک فرد را اجرا شده تلقی کرد.


7- اگر مسابقه بعدی که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد لغو شده یا اصلا برگزار نشود و در علت عدم برگزاری یا لغو مسابقه، تیم دارنده فرد خاطی مقصر باشد، محرومیت مورد نظر ادامه داشته و در بازی حقیقی بعدی اعمال خواهد شد. اما اگر تیم مقابل در این موارد مقصر شناخته شود آن مسابقه انجام شده تلقی و آن محرومیت نیز سپری شده محسوب می شود.


8- اگر مسابقه ای که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد ناتمام رها شود و تیم دارنده فرد خاطی در رها سازی بازی مقصر نباشد آن محرومیت اجرا شده تلقی می شود.


9- اگر فردی که دارای محرومیت است به تیم دیگری منتقل شود محرومیت وی همچنان معتبر و به مسابقات باشگاه جدید منتقل می شود اما کارت های زرد دریافتی هنگام عضویت از باشگاه قدیم به باشگاه جدید منتقل نمی شود.


10- محرومیت مقام رسمی، کادر فنی، و تدارکات تیم از مسابقه علاوه بر منع حضور در زمین مسابقه و جایگاه ذخیره ها از حضور در رختکن نیز می باشد.


فصل دوازدهم تیم های پایه و موارد دیگر


ماده 47 ؛ تیم های پایه باشگاه های لیگ


کلیه باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ، موظف هستند تیم های پایه زیر 14 ، 16 ، 18 ، 21 سال را داشته باشند و در دو رده مسابقاتی مربوطه شرکت نمایند. اگر باشگاهی دارای این شرایط نیست، باید حداکثر یک فصل بعد از حضور در مسابقات لیگ ، این تیم ها را تشکیل دهد. در غیراین صورت، هیئت رئیسه سازمان لیگ، در مورد نحوه ادامه حضور این باشگاه در لیگ، تصمیم گیری خواهد کرد.


ماده 48 : قهرمانی در لیگ


الف( در پایان فصل، تیمی که در صدر جدول قرار داشته باشد، قهرمان محسوب می شود .


ب( به تیم قهرمان، جام و مدال یاد بود و حکم قهرمانی اهدا می شود.


ج( به تیم های دوم و سوم، مدال و حکم تعلق می گیرد.


ماده 49 : سقوط از لیگ


الف( در پایان مسابقات لیگ، تعداد مشخصی از تیم های انتهای جدول به دسته پایین تر سقوط خواهند کرد که این تعداد همه ساله بعد از تصویب هئیت رئیس لیگ و فدراسیون قبل از شروع فصل، توسط سازمان لیگ، اعلام می گردد.


ب( در صورت انصراف یک یا چند باشگاه، از ادامه شرکت در لیگ نتایج آن تیم براساس مفاد ماده مربوط از جدول مسابقات، حذف شده و در آخر فصل به همان تعداد تیم کمتر سقوط خواهند کرد.


ج( در صورتی که تیم های صعود کننده از لیگ پایین تر، دارای شرایط لازم برای حضور در لیگ بالاتر نباشند براساس رتبه بندی، تیمهای حذف شده از لیگ بالاتر جایگزین خواهند شد.


ماده 50 : انصراف از عضویت در لیگ


1- باشگاهی که قصد انصراف عضویت در لیگ را داشته باشد، می تواند این کار را تنها پس از اتمام آن فصلی که در حال برگزاری است تا یک ماه قبل از شروع لیگ جدید انجام دهد.


2- باشگاهی که اعلام انصراف کرده، موظف است در خواست انصراف خود را کتباً به سازمان لیگ اعلام کند .


3- در صورتی که باشگاهی، بخواهد از عضویت انصراف دهد و براساس بندهای الف و ج همین ماده عمل نکند، باید کلیه خسارت های باشگاه های باقیمانده در لیگ را جبران کند. این خسارات عبارتند از: درآمدها و سودهایی که از بابت کناره گیری آن باشگاه، سایر باشگاه ها از دست می دهند همانند بلیط فروشی ها، حق پخش تلویزیونی و سایر قراردادهای تجاری


4- اگر باشگاهی در طول فصل و قبل از اتمام لیگ، قصد انصراف از لیگ را داشته باشد و از حضور در مسابقات تا خاتمه لیگ خودداری کند، سازمان لیگ از محل درآمدهای آن باشگاه، کلیه خسارت های وارده به لیگ و باشگاه های حاضر در لیگ را تامین می نماید و باشگاه مربوطه حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.


ماده 51 : تورنمنت ها )مسابقات مجتمع( -


سازمان لیگ مجاز است با تصویب فدراسیون فوتبال هر نوع تورنمنتی را برنامه ریزی نماید. تمامی تیم های واجد شرایط، باید در همه مسابقات سازمان لیگ، با تمامی بازیکنان عضو باشگاه که در دفتر سازمان لیگ به ثبت رسیده، شرکت کنند.


ماده 52 امور مالی


الف( هر باشگاه براساس قانون تجارت کشور، موظف به نگهداری و ثبت عملکرد خود در دفاتر مالی است و باید کلیه پرداخت ها ، اعم از پرداخت به کادر مدیریت ، مربیان و حقوق و پاداش بازیکنان یا دریافت حق انتقال، حقوق و پاداش... درآن ثبت شده و در پایان هرسال مالی و بعد از بررسی بازرس قانونی و تصویب مجمع عمومی ، یک نسخه از عملکرد مالی را تحویل سازمان لیگ دهد. هیئت مدیره باشگاه، مسئول حسن اجرای این بند است و گزارش نهایی باید به اطلاع هیئت رئیسه سازمان لیگ برسد.


ب( هیئت مدیره باشگاه، موظف است در پایان هرسال، گزارش عملکرد اجرایی خود را، که حداقل شامل موارد زیر است تهیه و به مجمع عمومی باشگاه و سازمان لیگ ارائه نماید.


1- اینکه مقررات سازمان لیگ را دقیقاً در مورد نقل و انتقال بازیکنان و مربیان رعایت کرده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است.


2- کلیه قراردادها، در چارچوب مقررات سازمان لیگ انجام، و در دفاتر باشگاه ثبت شده است.


3- کلیه پرداخت ها به مدیران، مربیان، بازیکنان و عوامل نقل و انتقال بازیکنان، در دفاتر باشگاه ثبت و هیچ وجهی خارج از آن پرداخت نشده است.


4- کلیه قراردادهای منعقده در باشگاه، موجود و قابل دسترسی، جهت بازرسی یا هر نوع بازبینی قانونی باشگاه باشد.


ماده 53 : مقامات رسمی باشگاه ها


1- اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با امور اجرائی، مدیریتی و یا ورزشی یک باشگاه چه مستقیم و چه غیر مستقیم می بایست موراد ذیل را رعایت نمایند.


الف( نباید دارای وثیقه یا سهامی در باشگاه دیگری باشد، یا آن ها را معامله نماید، زیرا می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت دارد، داشته باشد.


ب( نباید دارای سهام عمده با حق رای، در باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت می کند، باشد .


ج( نباید دارای حق نصب و یا عزل اکثریت اعضای اداری، مدیریتی یا نظارتی باشگاه دیگری باشد که در همان مسابقات شرکت دارد.


د( نباید دارای سهام و کنترل اکثریت حق رای سهامداران در باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت دارد به موجب یک قراردادی که متعاقباً با سایر سهامداران آن باشگاه منعقد می گردد شود.


ذ( نباید به هر نحو دیگر، عضویت یا مدیریت اداره ویا امور ورزشی باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت می کند دارا باشد. 


2- اگر دو یا چند باشگاه با یک گروه مدیریتی اداره شود :


الف( آن تیم ها، در یک رده مسابقاتی نمی توانند رقابت کنند.


ب( چنانچه فعالیت آن ها در رده های مختلف مسابقاتی باشد، در صورت صعود هر یک از تیم های زیر مجموعه به دسته بالاتر مجوز حضور در رده بالاتر صادر نخواهد شد.


ج( در صورتی که تیمی از رده بالاتر سقوط نماید و یا از رده پایین تر صعود نماید، الزام به انصراف یکی از آن ها یا واگذاری آن در رده مربوطه خواهد بود.


فصل سیزدهم سوپرجام


ماده 54 : قهرمان سوپر جام


1- بعد از مشخص شدن قهرمان مسابقات لیگ برتر و جام حذفی ، سازمان لیگ پیش از شروع فصل آینده یک مسابقه بین قهرمان هر دو سری مسابقات برگزار و برنده مسابقه بعنوان قهرمان سوپر جام معرفی می شود.


2- تاریخ و محل برگزاری مسابقه سوپر جام را سازمان لیگ مشخص می کند.


3- دیدار سوپر جام بصورت تک بازی می باشد و با شرایط یک مسابقه حذفی برگزار می گردد.


4- تعیین میزبان دیدار سوپر جام با قید قرعه می باشد


5- در صورتی که قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یک تیم باشد، مسابقه سوپر جام برگزار نمی شود و تیم مذکور بعنوان قهرمان سوپر جام نیز معرفی می شود.


6- عدم حضور هر یک از تیم های حاضر در سوپر جام زمان انتظار برای شروع بازی ، دو مدت نیم ساعت است در صورت عدم حضور تیم غایب ، برنده توسط سازمان لیگ مشخص میگردد.


فصل چهاردهم تصویب و تفسیر آئین نامه


ماده 55 : تفسیر آئین نامه


تفسیر مفاد مندرج در آئین نامه، به عهده هیئت رئیسه سازمان لیگ و کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال می باشد.


ماده 56 : موارد پیش بینی نشده


در صورت سکوت آئین نامه، یا بروز مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است، مراتب توسط سازمان لیگ در هیئت رییسه سازمان لیگ مطرح و براساس قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران، تصمیم گیری خواهد شد و این تصمیم نهایی و پایان یافته است و قابل اعتراض نخواهد بود.


ماده 57 : تصویب و اجرای آئین نامه


این آئین نامه مشتمل بر 57 ماده می باشد در تاریخ 12/4/1398 به پیشنهاد سازمان لیگ در هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح و تائید شد و در تاریخ 13/5/1398 در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصویب گردید و از همین تاریخ لازم الاجراست.