وکالت

یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت اسپولگ، پذیرش وکالت اشخاص فعال در حوزه ورزش، از جمله فدراسیون‌های ورزشی، باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان و واسطه‌(ایجنت)‌ها است. 

دفاع از حقوق افراد و نهاد‌ها در مراجع حل و فصل اختلافات مرتبط با ورزش، نیازمند در اختیار داشتن دانش تخصصی و تجربه کافی در این حوزه است؛ و با توجه به اینکه که اعضای اسپولگ این دو ویژگی کلیدی را دارا هستند، دفاع از حقوق اشخاص مذکور می‌تواند به بهترین شکل توسط اسپولگ انجام گیرد.

حضور در مراجع ورزشی بدون دانش تخصصی این حوزه، باعث می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه، از حقوق خود در جریان رسیدگی و آیین دادرسی محاکم بی اطلاع بوده و نهایتا با شکست در پرونده‌هایی مواجه شوند که در نتیجه آن‌ها، مجازات‌های سنگین ورزشی یا مالی بر آنان اعمال شده و یا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند.

در جهت رفع این ایراد که سال‌ها باعث ایجاد معضلات حقوقی بسیاری برای فعالان ورزش ایران شده است، اسپولگ در تمامی مسائل حقوقی مرتبط در ورزش آماده قبول وکالت است. 

برخی از عناوین این حوزه، شامل موارد زیر است:


- تمامی اقدامات حقوقی مرتبط در دیوان داوری ورزش(CAS)؛

- تمامی اقدامات حقوقی مرتبط در نهادهای رسیدگی به اختلافات در فدراسیون های بین المللی ورزشی، بالاخص فیفا (کمیته وضعیت بازیکنان، اتاق حل اختلاف، کمیته انضباطی فیفا، کمیته اخلاق فیفا و کمیته استیناف فیفا)؛

- تمامی اقدامات حقوقی مرتبط در نهادهای داخلی رسیدگی به اختلافات و صدور مجوز در فدراسیون ها، بالاخص نهادهای درون فدراسیون فوتبال ایران (کمیته وضعیت بازیکنان، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته صدور مجوز حرفه ای)؛

-تنظیم قرارداد و توافق نامه ها

- تمامی اقدامات حقوقی مرتبط با نقل و انتقال بازیکنان و مربیان.