حل و فصل اختلاف

امروزه، شیوه‌های حل تعارض‌ها و اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجعه به دادگاه‌ها و نهادهای قضایی محدود نمی‌شوند، بلکه برخی از مهم‌ترینِ این شیوه‌ها، روش‌های جایگزین حل اختلاف (Alternative Dispute Resolution: ADR) هستند که هنگام بروز اختلافات حقوقی، جایگزین مراجعه به دادگاه شده‌اند.

در دنیای ورزش نیز، این روش‌ها، که مهمترین آنها داوری و میانجیگری هستند، به دلیل سرعت بیشتر در نیل به نتیجه و هزینه‌های کمتر، اقبال بیشتری از سوی افراد و نهادهای ورزشی یافته‌‌اند.

در حوزه ورزش در سراسر جهان، بهره‌گیری از دو روش داوری و میانجیگری برای حل اختلاف میان فعالان این حوزه بسیار متداول و پذیرفته‌شده است. هدف اصلی استفاده از چنین روش‌هایی، تلاش برای حل مشکلات و تعارض‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن است‌.

اسپولگ در حوزه ارائه خدمات از طریق شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، به ویژه در مباحث مربوط به داوری و میانجیگری فعال است.

داوری یا حَکَمیت، عبارت است از حل اختلاف میان طرفین یک اختلاف در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد رضایت طرفین و یا منصوب شده با رعایت شرایط و الزاماتی که طبق قانون و طبق قرارداد میان طرفین وجود دارد. در داوری، شخصی که داور است حکم نهایی صادر می‌کند و طرفین تعارض پیشاپیش پذیرفته‌اند که حکم وی را بپذیرند.

در میانجیگری، تعارض و اختلاف در نهایت توسط خود طرفین درگیر حل می‌شود و میانجی می‌کوشد که این فرایند را تسهیل کند. بسیاری معتقدند که طرفین اختلاف، نتایج و الزامات ناشی از داوری و میانجیگری را بهتر می‌پذیرند و نسبت به الزامات این منتج از این شیوه‌ها بیش از احکام قضایی متعهد باقی خواهند ماند.