آموزش

یکی از چالش های جدی ورزش کشور، عدم وجود دانش تخصصی در حوزه حقوق ورزش و متعاقبا کمبود افراد متخصص در این حوزه است. در این راستا، یکی از زمینه‌های اصلی هدف‌گذاری شده برای فعالیت‌های اسپولگ، ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه حقوق ورزش با هدف پرورش افراد متخصص در این حوزه است. در این راستا، اسپولگ در اشکال و زمینه‌های مختلف آموزشی فعالیت می‌کند. موارد زیر دربرگیرنده برخی از این فعالیت‌ها است:


- تالیف و انتشار مقالات، یادداشت‌ها و تحلیل‌های مرتبط با مسائل روز داخلی و بین‌المللی حقوق ورزش

- ترجمه و انتشار مقالات مرتبط غیرفارسی و برخی قوانین و مقررات مهم و اساسی در حقوق ورزش

- برگزاری سمینار، نشست و جلسات هم‌اندیشی در موضوعات مرتبط با حقوق ورزش

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ورزش